Kruttets stabilitet - sjette test


11 år gammelt Norma MRP ble testet
 

Denne gangen tar jeg for meg en hjemmeladet patron - 2 stk 6,5x55. Ladning med 11 år gammelt Norma MRP. 48 gr (minimum ladning ifølge ladedata Norma ladetabell) Lapua scenar 123 gr med gamle CCI hetter. Begge patronene fikk først 2 timer 15 minutter i hylsevibrator. Deretter nedfrosset til -18 grader i 24 timer. Etter dette fikk patronene, umiddelbart etter nedfrysningen, 2 timer og 30 minutter i vibratoren igjen. Patron merket 1 ble åpnet mens patron 2 ble kontrollert oppvarmet til +50 grader før ny 24 timers runde i fryseren. Etter fryseren ble patron 2 igjen lagt i hylsevibratoren i 2 timer og 30 minutter. Denne patronen, før den ble åpnet, fikk altså til sammen 7 timer og 15 minutter i vibratoren. Dette i tillegg til de andre påkjenningene som beskrevet forran.


Patron 1: Norma MRP etter prosedyrer som beskrevet ovenfor. Ingen tegn til spalting av kruttet.

 


Patron 2: Norma MRP etter prosedyrer som beskrevet ovenfor. Ingen tegn til spalting av kruttet.

 

Dette blir min siste blogg i denne forbindelse. I tillegg til det testene jeg har dokumentert med tekst og bilder har jeg gjennomført 6 andre tester med patroner som jeg har fått fra andre skyttere. Disse patronene hadde skytterne selv vibrert i hylsevibrator. På grunn av ryktene om sprengningsfare av våpen, hadde ikke disse skytterne selv tort å skyte patronene i eget våpen. Jeg gjennonførte samme prosedyre som ovenfor også på disse patronene. Patronene hadde forskjellige ladninger og kruttyper. Min konklusjon etter 12 forskellige tester er at jeg ikke har greid å fremprovosere tegn på spalting av de forskjellige kruttyper. Dette tatt i betraktning av at jeg har virkelig utsatt kruttet for prøvelser ingen skytter vil normalt gjøre. Når dette er sagt så kan det ikke gis noen garati for at situasjoner kan oppstå som gjør at det kan forekomme. Dette betyr at enhvær skytter må være observant og ikke utsette seg selv og eventuellt andre for unødige og farlige situasjoner.

Min personlige teori omkring de sprengninger av våpen som har hendt - skyldes helt andre situasjoner. Nærmest i mine tanker ligger situasjoner med ladninger under minimum. Dette er absolutt en farlig situasjon som man ikke selv har kontroll over. Spesiellt med dagens karusellpresser. En kan lett få ladninger under minimum om man ikke passer på. Selv har jeg begynt å kontrollveie hver eneste patron jeg lader i karusellen. En gang kan 2 grains under minimum kruttladning - være nok til å få overtrykk til å sprenge et våpen. Neste gang kan det være 5 grain under charging som må til. Min teori omfatter også at en løper større risiko med magnum hetter da disse er betydelig kraftigere og vil forårsake en enda raskere forbrenning i en under minimum ladet patron.

Til slutt vil jeg presisere at de testene jeg har utført må ikke oppfattes som en friskmelding av prosedyren med å vibrere ferdigladde patroner i hylsevibrator. Det jeg har vært på jakt etter er under kontrollerte forhold å forsøke å fremprovosere tilstander slik ryktene påstår. Dette har jeg altså ikke lykktes med. Er du i tvil om dette og annet innenfor hjemmeladning og andre prosedyrer i tilknyttning til forskjellige kruttyper, vil jeg på det sterkeste anbefale å kontakte fabrikken.

Til slutt vil jeg takke alle lesere som har fulgt meg i disse testene. Jeg ønsker samtlige et riktig Godt Nytt Skytterår.

 

Av Chris Overgaard Sverkmo

covergaard(@)icloud.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits