Kruttets stabilitet - første test

Som tidligere annonsert, så er jeg nå godt igang med utprøving av kruttets stabilitet. Dette med bakgrunn i påstander om negativ påvirkning av kruttet fra, blant annet, behandling av ferdigladde patroner i hylsevibreringsmaskiner. Jeg presiserer at dette ikke på noen måte er lagt opp til å gi en fasit på hva alle faktiske forhold vil bli med forskjellige kruttyper- og kruttmengde i de mange forskjellige typer patroner. Denne testen blir kun utført med 6,5x55 SCAN. Dette er heller ikke, hverken en oppfordring til å neglisjere eller å bryte med de forskjellige advarsler som tidligere er presentert omkring emnet. Førsøkene mine er kun basert på det jeg etter beste evne har observert med de forsøk jeg fremover vil beskrive.


Bilde 1. Viser begge paronene sammen. Patron 1 med 310 mil i bil på til dels veldig dårlige veier. Patron 2 har i tillegg fått 2 t 15 min i hylsevibrator
 

Den 30. juni i år, plasserte jeg flere typer ferdigladde patroner i min bil. De har siden da vert med på en reise på 310 mil totalt. Min første test består av patroner som ble ladet med fersk Vihtavouri N160 42,5 grain, Fed 215 Magnum hetter og Sierra HPBT Molycoat 123 grain. RA hylser. En patron ble åpnet etter de oppnådde 310 mil i bil på tildels veldig dårlige veier. Den andre ble tillegg kjørt 2 timer og 15 minutter i hylsepoleringsmaskin etter kjøreturen. Bilde 1 viser begge patronene sammen som ble åpnet for test. Bilde 2, patron 1, viste ingen tegn på forandring i kruttet sette gjennom 8x forstørrelses glass. Bilde 3, patron 2, som både har bilturen og over 2 timer i hylsevibratoren, viste heller ingen tengn på forandringer av kruttkorna. Som tydelig synlig på bildet forsvinner molycoaten lett fra kulene i hylsevibratoren. På bilde 4 vises det hvite arket etter at begge kruttladningene har vært fotografert. Det er kun minimale partikler av kruttstøv igjen på arket slik en også får om en tømmer tilsvarende mengde av 2 ladninger friskt krutt direkte fra forpakningen utover arket.Bilde 2. kruttkornene etter 310 mil i bil.Bilde 3. Kruttet i patronen etter 310 mil i bil og i tillegg 2 t og 15 min i hylsevibrator.Bilde 4. Arket etter at begge ladningene var fotografert. En kan så vidt skimte ubetydelige mengder med kruttstøv i likhet med det en får med tillsvarende mengde friskt krutt direkte fra forpakningen.

Begge patronene ble gjenladet med original kruttladning, minus 0,7 grain til 41,8 grains (Lapuas startladning) i patronen som ble vibrert. Begge patronene ble avfyrt i min M67 Mauser - banegevær fra 1978. Forskjell i utgangshastighet på de 2 avfyrte patronene var 12 m/sek mindre på den vibrerte med 41,8 grain ladning. Helt normalt. Ingen av hylsene viste noe som helst tegn på overtrykk eller andre synlige tegn på problemer. Til slutt avfyrte jeg 20 av skuddene som kun hadde den lange transporten bak seg i min Sauer med min nye 700mm WL fluta pipe. Utgangshastigheten holdt seg innenfor pluss/minus 3 m/sek. Innertiersamling på 100 m. Alle patronene hadde handveide ladninger.Utstyr fotografert etter test med de 2 patronene. Mauser M67, beskyttelsesbriller, våpenstøtte (man vil ikke utsette venstre hånd for eventuellt overtrykk) samt kronograf 15 fot forran munningen. Utgang målt på de to patronene var henholdsvis 809 V0 med opprinnelig ladning og 797 V0 med minimum ladning.

Neste test blir å gi patronene fra en uåpnet Norma/Sierra 50 stk pakke samme behandling. Disse har også vært med på 310 mil kjøretur.

Av Chris Overgaard Sverkmo

covergaard(@)icloud.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits