Prosjekt - kruttets stabilitet

Det har i et par dager eksistert en heftig debatt på Facebook omkring faren eller ikke med å vibrere/tromle ferdigladde patroner. Siden jeg sitter med både kunnskap, anledning og ikke minst interesse - til å forske på dette har jeg utnevnt meg selv til "forskningsleder". Det er dessverre, forøvrig som normalt, alt for mye tredjemanns erfaringer og synsing omkring blant annet dette emnet. Dette er direkte synd og kan i verste fall føre til uønskede situasjoner i skyttermiljøet. Fra de kommentarer og "forskning" som er lagt ut på Facebook er det tindrende klart, for meg og flere andre, at det er noe som ikke helt stemmer med påstandenene.

Jeg har tenkt gjennom emnet og kommet frem til en foreløpig schedul for prosjektet. Regner med at tidsperspektivet på oppgaven vil ligge mellom 8 - 12 måneder - totalt. Det første jeg vil undersøke er hvorvidt forskjellige kruttyper påvirkes i noen grad av vibrering eller tumbling. Jeg vil undersøke ferskt og gammelt krutt fra de mest brukte kruttyper blant DFS-skyttere. I første omgang har jeg nå plassert en pakke med 50 nye patroner fra Norma, samt en pakke med selvladde patroner med 44 grain Vihtavouri N160 i bilen. Disse pakkene skal stå i bilen og bli påvirket av vibrasjoner fra kjøring på alle slags veier. De skal blant annet være med til LS i Målselv og tilbake.

For å teste påvirkningen av ferdigladde patroner i hylsevibrator/trommel, vil jeg lade patroner i flere kalibre med forskjellige krutttyper -  med minimumsladninger. Etter vibrering vil jeg trekke ut prosjektilene og visuellt inspisere og dokumentere tilstanden til kruttet før jeg fyller det tilbake i patronen og tester i våpen. Jeg vil måle gjennomsnitt V0 for vibrerte patroner mot gjennomsnitt med samme ladning uten vibrering. Hylser og tennhettene vil bil inspisert for eventuelle overtrykk. Jeg har kalkulert med at hvis en maks ladning med vibrerte patroner er istand til å spenge et våpen så vil en minimumslading gi tydelige tegn på overtrykk.

Laderommet på Bergem

Jeg er fra et par skyttere velvillig blitt tilbudt hjelp med forskjellig materiell som jeg skal bruke. Jeg her en bra samling, Vihtavouri og Norma, både gammelt og nytt, men tar med takk imot mindere mengder krutt av de mest brukte andre typer. Regner med at 200 gram av hver type vil gjøre susen. De som har noe å bidra med kan ta kontakt direkte på Facebook PM så avtaler vi leveranse. Hetter, kuler og hylser har jeg så det holder.

Dette blir første del av prosjektet. Jeg vil etter hvert følge opp progressen i prosjektet her på bloggen.

 

Av Chris Overgaard Sverkmo

covergaard(@)icloud.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits