Hva trenger jeg av .22 LR ammo for innendørssesongen?

- For litt siden kom jeg over en fornuftig og vel gjennomtenkt liten testartikkel omkring temaet; valg av .22 LR ammo til Saueren. Den er skrevet og utført av Kurt Eirik Bekkevold, markedssjef i Skytterlinken. Det han skriver om tilsvarer stort sett min egen erfaring. Med endel unntak så er ikke valg av dyr ammo det som gir det store utslaget på 15 m DFS. På 50 m NSF og 100 m DFS, er det imidlertid en halt annen game. Likeledes, det er ikke så mye hokus pokus omkring temaet tuning - "tilsetting med momentnøkkel" på skjefteskruene. Det om du har et våpen som ligger dødt i stokken. Dette fikk jeg selv erfart tydelig etter at jeg fikk innstallert ny beddeblokk i Saueren. Den første var marginalt eller direkte feil innsatt og låskassen lå ikke død i stokken. Plus den manglet god forankring mot treverket i stokken. Det var børsemaker Jon "Børs" som satte den inn nå sist. Han sa til meg at nå kunne jeg egentlig bare glemme momentnøkkel når det gjaldt skjefteskruene. Jeg hørte på Jon og satte til skruene kun med bruk av en T-nøkkel - sånn passe hardt. La oss kalle det 3,0 Chris. Til nå har jeg prøvd 4 forskjellige ammotyper, Ealy Club, Ealy Edge, Ealy Tenex og RWS Rifle Match. Om jeg ser bort fra desimaler så har jeg ikke greid å skille resultatene. Tro det eller ei - men best av alt - prøv selv.

Her er lenken til testartikkelen Kurt Eirik Bekkevold skrev: http://skytterlinken.mamutweb.com/newsdet119.htm

La 5,56x45 NATO få en demokratisk prosess i DFS

- To år har passert siden det ble vedtatt av Skyttertinget å vrake 5,56 x 45 som godkjent patron for konkurranse i DFS. Det hersker ikke mye tvil om at forløpet til avstemningen var en svært uryddig prosess, hvor en rekke urelevante argumenter ble vektlagt. Dernest var den påståtte demokratiske saksgangen av en meget tvilsom karakter. Det kan nevnes at sannsyneligvis var det kun i et mindretall av skytterlagene hvor innføringsaspektet ble tatt opp som sak eller på annen måte gitt skytterne mulighet til å uttale seg. Jeg ser det som en helt naturlig utvikling å bringe saken opp på ny og gjennomføre en ny demokratisk prosess, ad tjenestevei, som det står respekt av. Det skylder DFS sine plus/minus 140 000 medlemmer.

Over tid har skytesporten naturlig utviklet seg både med hensyn til våpen og bekledning. Hvorfor skal vi stoppe utviklingen nå? (Illustrerende tegning)

- Argumenter som ble uttalt og vektlagt forran avstemningen var blant annet disse utvalgte: Paronen var blitt brukt i terrorangrep og måtte derfor ikke tillates i DFS. For det første er dette en "sannhet" det ikke er hold for. Det var nok den sivile versjonen - .223 Rem som ble brukt i det omtalte terrorangrepet. Ikke 5,56 x 45 NATO. I flere rapporter og skriv ble det også faktisk påpekt at det var fare for miksing av disse patronene og således utsette skytterne for kammerovertrykk - med de farer og komplikasjoner dette ville medføre. I DFS var det vel snakk om å innføre kun 5,56 x 45 og ikke .223 Rem. Det er således ganske tøysete å rapportfeste dette som et problem da .223 Rem helt uproblematisk kan avfyres i et våpen kamret for 5,56 x 45 NATO. Omvendt er det riktignok en viss risiko for kammerovertrykk. Det finnes imidlertid en svært god løsning ved å kamre for .223 Wylde. Da kan begge disse variantene skytes i samme kammer, med større presisjon, ifølge skyttere som har reell erfaring på området. Det ble gjort et poeng ut av at Sauer muligens ikke fikk tillatelse til å kamre for 5,56 x 45 NATO for eksport til Norge. Danmark, et natoland, hadde vel allerede innført systemet i 2011! Man kunne kjøpe ombyggingssett fra Danmark allerede i 2014. I samtale med flere pålitelige aktører på salgssiden, har det kommet frem i lyset at det ble utøvet et betydelig- og utilbehørlig press mot disse, for å øke prisene på endel 5,56 mm komponenter. Dette skjedde etter sigende under den såkallte demokratiske prosessen før avstemning i Skyttertinget. Man kan spørre seg; hva er tankene og meningene bak alle disse ukurrante vinklinger og påstander? Kan det være ren kunnskapsmangel i panelet eller en ren tilsiktet misinformasjon ovenfor skytterne?

- Jeg skal ikke dvele videre omkring tilstander som for lengst har passert. På to år har det rent mye vann under alle Norges bruer. Hvorfor bør DFS egentlig innføre denne NATO's enhetspatron? Er det ikke greit med 6,5 x 55 og de andre som allerede er tillatt brukt? Jo, for min egen del og muligens de fleste andre barkede skyttere, går det helt greit. Men det er en hel rekke andre, som synes at det ikke er helt OK å stoppe utviklingen ved de patroner som til nå er tillatt brukt. Argumentet for å innføre en ny tillatt konkurransepatron varierer nok fra de forskjellige skyttertyper. Jeg har snakket med temmelig mange om dette over tid. Det som fremgår i samtaler er at det nok er en stor overvekt av både aktive skyttere og nyere skyttere som kunne tenke seg å kunne velge 5,56 x 45 NATO som sin fremtidige patron. Selv om kanskje mange feltskyttere er veldig skeptisk, så er de som har de reelle kunnskapene om patronen positive. Det er jo heller ikke på tale å forby vår kjære 6,5, så for de som ønsker det er det jo bare å fortsette som før. Det viser seg også at det er svært mange kvinnlige skyttere, både unge og eldre, som ønsker seg 5,56 mm. Det er flere grunner til det. Om jeg har oppfattet dette riktig, så oppfatter mange kvinner ubehag ved rekyl, trykk og smell på en annen måte enn de fleste menn. Hvorfor det er slik får jeg vel overlate til de medisinske eksperter. Det samme gjelder de fleste yngre skyttere av begge kjønn. Det blir antatt at mange unge forsvinner fra et aktivt skyttermiljø når de kommer i en alder hvor de får "andre interesser". Det synes som det siktes til kjønnsmodenhet. Dette er ganske sikkert rett i mange tilfeller. Det er nok her et betydelig men... det er ikke alltid slik. Overgangen fra .22 LR til 6,5 mm er nok også ett faktum å ta i betraktning.

- I løpet av de to årene etter Skyttertinget's nedstemming av 5,56 mm, har jeg gjort en rekke undersøkelser angående medisinsk forskning på skyttersporten. Denne type forskning på sportsskader er nok dessverre genske mangelfull. Det meste som kommer tilsyne ved søk stammer fra ett Amerikansk nettsted: Les her.   Jeg har også funne noe forskning fra Sverige. Det aller meste dreier seg om forskjellige ubehag i forbindelse med støy og trykkbølger. Jeg har funnet lite forskning på tilstander som utvikles på grunn av rekyl fra våpnet, men her er en. Les her. Imidlertid har jeg snakket med tre langtidsaktive skyttere som har fått diagnosert skulder/nakkeskader på sener og bløtvev etc, sannsynligvis i tilknyttning til rekylstøt over tid. Dette har vært såpass avorlig at operasjoner og annen medisinsk behandling har vært nødvendig. Jeg er ikke i tvil om at dette er et problem som er lite kjent. Jeg spør meg selv; hadde det vært hensiktmessig å innføre en patron som i denne sammenheng gir mindre belastning på skytternes helse? Tar en i betraktning at rekylen fra en 5,56 mm i forhold til 6,5 mm rekrutt er målt til ca 40% - så er dette et berettiget spørsmål. Skytternes sikkerhet er ett hovedformål for DFS. Også det langsiktige perspektiv som kan frembringe senskader. Her skal man i det miste gi en valgmulighet så skytteren selv kan være med på å bestemme over belastningen av egen helse.

- Jeg skal her legge frem fem argumenter som DFS bør se i sammenheng med å innføre 5,56 x 45 NATO som et valg av tillatte patroner i konkurransesammenheng.

- Punkt 1. Jeg anser at helbreden til skytterne som deltar i DFS trening- og konkurranser er den aller viktigste. I NSF har man et valg og kan selv stort sett bestemme hvilken patron man vil bruke. Dette bør være en selvfølge for DFS også - og i det minste godkjenne en patron som uten tvil vil gi de aktive skytterne mindre komplikasjoner i form av belastning- og senskader påført over tid. Det vil da være skytternes valg om de vil ta hensyn til denne kunnskapen som bør være alment tilgjengelig for alle som velger skyting som sin sport.

- Punkt 2. I DFS sin tilrettelegging for fremtidig utvikling av skyttersporten, er rekruttering og videreføring av nye skyttere til sporten uten tvil - alfa og omega. Dette for Organisasjonens fremtidige eksistens sett ut fra dagens ståsted. Man må ivareta all fremtidig interesse og rekruttering, uten hensyn til alder og kjønn. Dette ligger i Organisasjonens formålsparagraf. 5,56 x 45 NATO er da et naturlig utgangspunkt. Mindre ubehag ved bruk, kan lett håndteres av rekrutter og andre nybegynnere fra begge kjønn. Positiv i forholdt til medisinsk artet belastning- og senskader. Mindre deposit av bly i naturen - kun omkring 50% i forhold til 6,5 mm. Billigere i bruk over tid.

- Punkt 3. DFS-skytterne får ved innføring, muligheten til å lære seg hvordan denne militære patronen kan brukes mest effektivt. Dette ligger også i DFS's formålsparagraf. Det er både i forsvarets og landets interesse at så mange som mulig kjenner til forskjellen i ekstern balistikk (eksempeltvis feltskyting) i forhold til 6,5 mm. Dette kaliberet brukes som kjent ikke i forsvartet.

- Punkt 4. Over tid, er det rimelig å tro at dagens skytekonkurranser i DFS vil foregå på kortere hold. Dette gjelder både felt- og bane. Jeg har diskutert dette med en rekke fremstående og forutseende skyttere som helt klart er av samme mening. Man kan tenke seg at det i nær fremtid vil bli bygget kortere baner, kanskje 100 m med en redusert skive (50 cm?) for alle. Billigere og enklere for skytterlagene å bygge nye baner. Patronen gir lavere støy (mindre smell) og det vil være redusert behov for miljøpakker i fremtiden. Det er også heller ikke utenkelig at mye av dagens skyting kan flyttes til 50 m baner. Likeledes at feltskytinger får langt kortere hold enn vi opererer med i dag. Stikkord; elekrtonikk.

- Punkt 5. Natopatronen 5,56 x 45 har nå blitt tilatt i DFS-konkurranser - felthurtig - hvor utvalgte skyttere konkurrerer mot andre skyttere - som hverken har tilgang til våpen eller dens patron. Man trenger ikke vite veldig mye om våpen og skyting før man klart ser urettferdigheten i denne sammenheng. Dette er uomtvistelig sett ut fra et teknisk standpunkt.

- Det ville være ønskelig, både for skytternes og DFS sin fremtidige utvikling, at alle samlagene rundt omkring i landet, tar en ny runde på denne problematikken og gjennomfører en akseptabel demokratisk prosess. Dette slik at temaet kan diskuteres på samlagenes ombudsmøter om noen uker. Før den tid har vi jo skytterlagenes årsmøter. Der er det naturlig å begynne etter et snarlig utspill fra alle landets samlag.

Liten artikkel om Skyttertingets nedstemming av 5,56 i 2015 her.

Av Chris Overgaard Sverkmo

covergaard (æ) icloud.com

OBS: 5,56 NATO har en Facebookside som har over 1000 sympatisører. Støtt siden du også. Se siden her.

Her kan du finne stoff om mental trening: Anbefales for alle skyttere.

 

Landsskytterstevnet 2017 - ettertanker - Del 2

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

LS Arena

Foto: LS 2017.

Som jeg omtalte i første delen av denne bloggen, så var jeg bare innom LS-arenaen i 3 dager. Første dagen jeg var der, (26. juli) var jeg kun innom for å hente skytekort og vandre litt rundt omkring på arenaen for gjøre meg kjent. Siden jeg har en lang bakgrunn som fotograf i forskjellige nisjer, har jeg lett for å merke meg detaljer de fleste mennesker glatt overser. De detaljene jeg vil påpeke i denne bloggen er som tidligere nevnt ikke en kritikk rettet mot hverken arrangørene eller andre med ansvar for LS 2017. Med andre ord kun observasjoner som man kan diskutere videre om man ønsker.

- Noe jeg la merke til tidlig var forskjellen i "utsmykningen" på standplassene på 100 m og 200 m. På 200 m var det gjort en jobb for å gjøre standplassen trivelig. Den på en måte ønsket skytterne velkommen. Det var malerikunst på veggen bak skytterne, polstrede stålsøyler mellom skytterne og ikke minst blomster (de ver vel muligens av plast) satt opp på søylene mellom skytterne. Jeg fikk umiddelbart en følelse av å være verdsatt her. På 100 m var det noe mere spartanskt. Ingen veggmaling, ingen polstring av søylene, ingen blomster og heller ikke andre utsmykkinger for å gjøre standplassen mere lystbetont. Her fant man kun de nødvendige remedier for å gjennomføre selve skytekonkurransen. Man kan selvfølgelig si at dette er godt nok. Men, spørsmålet blir da; hvorfor denne forskjellen? Ville det ikke også da være godt nok for 200 m? DFS er vel en breddeidrett så alle bør vel behandles likt? Skytekortene koster vel det samme for veteraner som for skytterne på 200 m.

- Så vil jeg kort nevne prisnivået på varene i matteltet. Kan det være nødvendig med priser på endel retter som overgår prisnivået på kafeer rundt omkring i vår langstrakte land? Her serveres det tross alt på papp med plast skaffetøy. Så vidt jeg opplevde så var det ikke mangel på kunder som kunne være årsaken. Omsetningen gikk vel strykende. Det snakkes mye om å holde prisene nede på forskjellige varer og tjenester i DFS. Dette er nok et område som burde få litt ekstra oppmerksomhet fremover.

- Selv ble jeg forskånet fra å komme i trafikkork opp til Arenaen. Kunne trafikken opp vært avviklet på en bedre måte med mere og bedre planlegging? Jeg vet ikke svaret men stiller spørsmålet. Slikt kaos skaper selvfølgelig store ufordringer til deltagernes skytetider. Dette bør ikke skje om det kan ungås. I samme vendig vil jeg berømme de forståendesfulle og fleksible parkeringsvaktene ved Arenaen. De hørte på begge ørene.

- Så er det den evindelige diskusjonen om vær og vind. Vi kjenner alle til de utfordringer det kan være å leve i det klima som råder i vårt land. En dag er det solskinn mens den neste kan være det rene skybruddet. Dette tatt i betraktning, og med den lokale ekspertise man har, burde det etableres forhåndsregler. Dette fenomenet er noe en har både sett og opplevd på forskjellige LS opp gjennom tidene. Campingområdene blir overlatt til regelen som heter: "Går det så går det". Så også denne gangen. De områdene jeg såg var et gjørmebad i innkjøringene kun etter 3 dager. Hvordan det var mot slutten har jeg bare hør rykter om. Dette kan nok gjøres langt bedre.

- Tidsplanen for avviklingen av de omkring 40 konkurransene er et kapitell for seg. For min egen del så skjøt min klasse bane (V65) allerede på fredag. De som skjøt seg til finale måtte vente til onsdag kveld i uka etter. En uke med venting om man ikke oppnådde noe eller deltok på felten eller en av de andre grenene. Kunne det vært mulig å avviklet finalen noe tidligere? Likledes tenker jeg på avviklingen av feltfinalene. Noen av våre yngste skyttere fikk vel nøye seg med oppmerksomheten fra kun et 30-talls tilskuere. I mine øyne er ikke dette riktig prioritering for våre rekrutter. Tror ikke det føles veldig inspirerende å bli møtt av et fåtall tilskuere når en har vunnet et minnerikt trofe eller en medalje. Med tanke på rekrutteringen i DFS bør vel dette prioriteres noe annerledes. Disse ungdommene trenger all den oppmerksomhet de kan få.

- Til slutt ønsker jeg å pense tankene inn på redigeringen av LS 2017. Hvem er egentlig sjef her? Både jeg selv og flere andre jeg kjenner stiller dette spørsmålet. Dette er heller ikke noe nytt av året, men det oppleves som det blir stadig tydeligere at NRK, som nok ikke ser skytingen i seg selv som viktigst - men underholdningen for et TV-publikum. Jeg innser at NRK, med sine betydelige TV-sendinger, er veldig viktig for DFS og den sporten vi skytterne representerer - men er det nødvendig å la NRK ta hele eller en betydelig del styringen? Min personlige mening her er at skal de inneha en ledende rolle i produksjonen så bør NRK personalet gjennomgå et kunnskapsløft som omfatter denne formen for idrett. Jeg vet med sikkerhet at slike personer allerede finnes innen organisasjonen.

- Jeg er ikke i tvil om at de aller fleste med ansvar gjorde sitt aller beste under de dagene LS varte. På tross av min tilsand (brukket sidebein) hadde jeg en grei opplevelse de få dagene jeg var innom Arenaen. Vær og vind kan vi ikke styre, men kan det være en tanke å bli bedre budd på det som kan skje - kanskje spesiellt på denne kanten av landet?

Av Chris Overgaard Sverkmo

covergaard (æ) icloud.com

Landsskytterstevnet 2017 - ettertanker - Del 1

For meg personlig var vel egentlig årets landsskytterstevne slutt før det begynte. Vi "gamlinger" fikk som oppgave å skyte både bane og felt før LS var ofisiellt åpnet. Jeg vil ikke her begi meg ut på noe som medfører kritikk til arrangørene i noen som heslt form. Kun å påpeke endel fakta som jeg og andre merket seg. Så får folk gjøre seg opp sine egne meninger om de forskjellige aspekter.

- Ettermiddagen før jeg skulle begynne bilturen ned til Førde, ble jeg plutselig opptatt av tanken rundt felthurtigkonkurransen. Kunne jeg finne en måte å komme ned i skytestilling langt hurtigere enn jeg tidligere hadde prestert? I min ungdom var jeg en habil keeper både i fotball og håndball. Jeg begynte å fundere på hvordan jeg dengang var temmelig rask til å kaste meg ned etter ballen. Som sagt så gjort - jeg kom frem til en metode i hodet. Dette fungerte ganske fint endel runder. Det var bare ett men - jeg glemte helt at jeg ikke lenger var 27 men har i dag et alderstall som faktisk har blitt omvendt - 72! Etter endel forsøk landet jeg både hardt og ubekvemt på venstresiden, fikk geværkolben under brystet på høyre side - det gjorde riktig vondt. Det føltes etter en stund ganske greit. Jeg gav meg selv diagnosen - litt forslått men ellers grei.

- Neste formiddag, onsdag før LS, ville jeg ta turen innom skytebanen for å skyte inn geværet på nytt. Dette siden jeg kvelden før hadde plukket fra hverandre diopteret for rensig og smøring. Jeg skjøt kun noen få skudd, men merket meg at det gjorde vondt i høyre side hver gang jeg mottok rekylen. På kjøreturen nedover merket jeg mere og mere til smertene i siden. Ikke minst når veien var litt ugjevn. Jeg regnet med at det ville går over til fredag ettermiddag når jeg var oppsatt på banen i lag 10.

Allerede under fotograferingen gjorde det vondt - noe ansiktsuttrykket viser. Skytejakken var riktig ubekvem.

- Dette viste seg ikke å holde stikk. Prøveskuddne ble en konkurranse om å konsentrere meg om skytingen - ikke smertene i siden hver gang rekylen meldte sin ankomst. Jeg ofret meg - pinte meg gjennim første 5-skudd. Da anvisningen kom viste den en fin samling ned til høyre. Jeg gav opp på det tidspunktet. Alle vet at en ikke har noe mere å stille med etter en serie på 47! Jeg bet imidlertid tennene sammen og fullførte innledende, men hadde mest fokus på å vente på smertene jeg opplevde for hver rekyl.

 

Gravkort fra innlednende 25 skudd LS 2017. Føltes ikke greit å fortsette etter dette reultatet. Ett så dårlig 25-skuddresultat er det heldigvis veldig lenge siden  jeg har opplevd på bane. Håper det blir lenge til neste gang.

- Dagen etter ble jeg overtalt til å oppsøke legevakta i Førde. Her fikk jeg konsentrert ribbensbrudd. Jeg fikk utskrevt endel reseptbelagte smertestillende medikamenter. Legen, en riktig hyggelig svensk dame som snakket dansk, forklarte at det var viktig å ta disse midlene som foreskrevet. Dette på grunn av at når man brekker ribben, puster, hoster eller nyser man ikke lenger normalt. Det kan i verste fall føre til lungebetennelse. Et par timer etter jeg hadde inntatt den første dosen med medikamenter, var jeg i fin form igjen, men følte meg nå litt svimmel. Jeg besluttet senere om kvelden å kjøre hjem søndag morgen - for å pleie meg selv frem til samlagsstevntet vårt om ca 14. dager.

Av Chris Overgaard Sverkmo

covergaard (æ) icloud.com

Del 2 komnmer på mandag 7. august 2017.

 

God Påske!

Ønsker alle mine lesere en riktig God Påske. 

Kruttets stabilitet - sjette test


11 år gammelt Norma MRP ble testet
 

Denne gangen tar jeg for meg en hjemmeladet patron - 2 stk 6,5x55. Ladning med 11 år gammelt Norma MRP. 48 gr (minimum ladning ifølge ladedata Norma ladetabell) Lapua scenar 123 gr med gamle CCI hetter. Begge patronene fikk først 2 timer 15 minutter i hylsevibrator. Deretter nedfrosset til -18 grader i 24 timer. Etter dette fikk patronene, umiddelbart etter nedfrysningen, 2 timer og 30 minutter i vibratoren igjen. Patron merket 1 ble åpnet mens patron 2 ble kontrollert oppvarmet til +50 grader før ny 24 timers runde i fryseren. Etter fryseren ble patron 2 igjen lagt i hylsevibratoren i 2 timer og 30 minutter. Denne patronen, før den ble åpnet, fikk altså til sammen 7 timer og 15 minutter i vibratoren. Dette i tillegg til de andre påkjenningene som beskrevet forran.


Patron 1: Norma MRP etter prosedyrer som beskrevet ovenfor. Ingen tegn til spalting av kruttet.

 


Patron 2: Norma MRP etter prosedyrer som beskrevet ovenfor. Ingen tegn til spalting av kruttet.

 

Dette blir min siste blogg i denne forbindelse. I tillegg til det testene jeg har dokumentert med tekst og bilder har jeg gjennomført 6 andre tester med patroner som jeg har fått fra andre skyttere. Disse patronene hadde skytterne selv vibrert i hylsevibrator. På grunn av ryktene om sprengningsfare av våpen, hadde ikke disse skytterne selv tort å skyte patronene i eget våpen. Jeg gjennonførte samme prosedyre som ovenfor også på disse patronene. Patronene hadde forskjellige ladninger og kruttyper. Min konklusjon etter 12 forskellige tester er at jeg ikke har greid å fremprovosere tegn på spalting av de forskjellige kruttyper. Dette tatt i betraktning av at jeg har virkelig utsatt kruttet for prøvelser ingen skytter vil normalt gjøre. Når dette er sagt så kan det ikke gis noen garati for at situasjoner kan oppstå som gjør at det kan forekomme. Dette betyr at enhvær skytter må være observant og ikke utsette seg selv og eventuellt andre for unødige og farlige situasjoner.

Min personlige teori omkring de sprengninger av våpen som har hendt - skyldes helt andre situasjoner. Nærmest i mine tanker ligger situasjoner med ladninger under minimum. Dette er absolutt en farlig situasjon som man ikke selv har kontroll over. Spesiellt med dagens karusellpresser. En kan lett få ladninger under minimum om man ikke passer på. Selv har jeg begynt å kontrollveie hver eneste patron jeg lader i karusellen. En gang kan 2 grains under minimum kruttladning - være nok til å få overtrykk til å sprenge et våpen. Neste gang kan det være 5 grain under charging som må til. Min teori omfatter også at en løper større risiko med magnum hetter da disse er betydelig kraftigere og vil forårsake en enda raskere forbrenning i en under minimum ladet patron.

Til slutt vil jeg presisere at de testene jeg har utført må ikke oppfattes som en friskmelding av prosedyren med å vibrere ferdigladde patroner i hylsevibrator. Det jeg har vært på jakt etter er under kontrollerte forhold å forsøke å fremprovosere tilstander slik ryktene påstår. Dette har jeg altså ikke lykktes med. Er du i tvil om dette og annet innenfor hjemmeladning og andre prosedyrer i tilknyttning til forskjellige kruttyper, vil jeg på det sterkeste anbefale å kontakte fabrikken.

Til slutt vil jeg takke alle lesere som har fulgt meg i disse testene. Jeg ønsker samtlige et riktig Godt Nytt Skytterår.

 

Av Chris Overgaard Sverkmo

covergaard(@)icloud.com

Kruttets stabilitet - femte test

Denne gangen tar jeg for meg en hjemmeladet patron - 2 stk 6,5x55. Ladning med 10 år gammelt Norma 19 krutt, 40,4 gr (minimum ladning ifølge ladedata på boksen) Lapua scenar 123 gr med gamle CCI hetter. Begge patronene fikk først 2 timer 15 minutter i hylsevibrator. Deretter nedfrosset til -18 grader i 24 timer. Etter dette fikk patronene, umiddelbart etter nedfrysningen, 2 timer og 30 minutter i vibratoren igjen. Patron merket 1 ble åpnet mens patron 2 ble kontrollert oppvarmet til +50 grader før ny 24 timers runde i fryseren. Etter fryseren ble patron 2 igjen lagt i hylsevibratoren i 2 timer og 30 minutter. Denne patronen, før den ble åpnet, fikk altså til sammen 7 timer og 15 minutter i vibratoren. Dette i tillegg til de andre påkjenningene som beskrevet forran.

&&&&&

Før jeg kommer inn på detaljer og bilder for denne testen er det kanskje noen som har interesse å vite litt mere om min bakgrunn i tilknyttning til våpen. Tidsmessig er den ganske lang.

Jeg vokste opp in noe folk oppfattet som villmarka og ble ofte mobbet med ordet "fjellfinn" i mine første skoleår. Jeg lærte i tidlig alder verdien av å tenke selv. Min "skytterkariere" starte vel i 7 årsalderen. Min far var aktiv DFS-skytter og  mine første skudd ble avfyrt med en Krag M30 modell tilsvarende bildet under. Den eneste forskjell fra bildet er vel diopteret som jeg husker svært godt. En modell som minnet mye på en "garasjeversjon" av Asbjørn Schou diopteret. Likedan var forsiktet, et grovt hullkorn med en kort forsiktetunell.


Kongsberg Krag Jørgensen modell 1930

I 1954 var jeg 9 år. Mine foreldre var bortreist med resten av søskenene mine, det vil si at de var i en barnedåp som jeg nektet å delta i. Dette var under elgjakta og jeg hadde andre tanker i hodet. Jaktlaget på gården hjemme hadde gått noen dager på jakt man hadde ikke felt noe dyr. Så vidt jeg husker så var det fellingstillatelse for kun ett dyr. Da familien endelig var trygt ut døra og litt til, fant jeg frem til Kragen. Denne visste jeg godt hvor var. Jeg kunne imidlertid ikke finne ammo. Dette var nok tilsiktet og godt gjemt av min far. Men jeg fant både kuler, krutt og tennhetter. Ikke noe problem da! Min far hadde en veldig gammeldags ladepresse som stod fastmontert på en planke. Slik jeg husker den i ettertid så må den ha vert en versjon laget i støpejern! Her kunne man helpresse hylsene og sette i tennhetter. Siden det var Berdanhetter på den tiden, så var det en annen dings, hvor man satte en liten stålstang med skaft opp i hylsa og en annen sak med klo som man satte i utdragersporet på hylsa slik at en spiss stift grep tak i den skutte tenhetta og vippet den ut. Man måtte være litt forsiktig slik at men ikke ødela ambolten i hylsa. Så vidt jeg husker ladet jeg mine 5 første skudd med en D-spiss kule som var sølvfarvet. Så gikk turen ut i skogen på vår eiendom med håp om å finne storelgen. Dyr ble felt, men det er en annen og litt lengre historie, som ikke har noe med denne saken å gjøre. Poenget var at jeg startet min "ladekariere" som 9-åring.

I 1961 reiste jeg ut i utenriks sjøfart og det ble ikke så mye skyting en tid fremover. Men den ukentlige luftgeværskytingen om bord hver søndag i sjøen - deltok jeg på. Senere fikk jeg ha mitt eget gevær ombord. Nida, ikke en Krag, men en vaskekte Winchester Model 1894 i 30/30 Win kaliber - kjøpt i USA. Jeg brukte den til å skyte måker når vi var langt til havs. Slik gikk no årene til jeg begynte i Sjøforsvaret i 1967. Etter hvert ble det mye skyting med mange forskjellige våpen. For morro skyld nevner jeg Oerlikon 20 mm luftvernkanon (bildet under) og ikke å forglemme 40 mm Bofors med gyrostabilisering.


Dette var en morsom redskap å skyte med - en Oerlikon 20 mm maskinkanon. Spesiellt når vi fikk bruke sporlys.

Etter hvert ble det mye DFS-skyting både på bane og felt. Dette helt til jeg forlot Norge og reiste til USA for å gå på fotoskole. Jeg begynte på fotoskolen men satte denne på "hold" da jeg fant ut at jeg kunne komme inn på våpenskolen til North American School of Firearms. Dette var en kombinasjon av selvstudier og praktisk opplæring. Jeg fullførte og avla eksamen på rekordtid. Senere tok jeg også kurset "External ballistics" ved samme skole. Jeg fikk etter hvert jobb hos Oshman's Sporting Goods Inc i Dallas Tx i våpenavdelingen. Jeg ble senere "Shop Manager" i det store børsemakerverkstedet der. Jeg fikk etter hvert mange tilbud fra andre våpenforhandlere. Dette etter endel "heldige" prestasjoner blant annet på skytebanen. Jeg ble i den tiden kallt "The Riflemeister" og åpnet etter hvert min egen shop med det navnet i et større privat våpensenter som hette "TargetMaster". Bildet som jeg bruker til headingen på bloggen "Skyttertanker" er fra denne lokasjonen i Dallas. Her hadde jeg tilgang til både en 50m innendørs riflebane, som tillot hviket som helst kaliber fra skuldervåpen. Dessuten også en kjempestor pistolbane som var godkjent for alle kaliber enhåndsvåpen.


Dette var min aller første "gunshop" etter at jeg flyttet tll USA. Den ble arrangert i en gammel garasje på eiendommen hvor jeg bodde. Denne VibraShine hylsevibratoren dere ser på benken har vibrert noen tusen .308 Win patroner som jeg brukte til Palma Match konkurranser. Dette for å fjerne mulige rester av hylsefett etter pressing. Tid i vibratoren den gang var maks 30 minutter. Kruttyper var blant andre, H380, IMR 4064 og 748. Kulene var alltid satt mot bommene. Kuler brukt var 200 grs MatchKing og 190 grs MatchKing. Jeg registrerte aldri overtrykk med de dataene jeg brukte.

Hele tiden mens jeg har vært med i våpenbransjen har jeg vært på jakt etter fakta. I min USA-tid forsket jeg mye på all slags våpentekniske ting og påstander. Jeg konstruerte min egen wildcat patron, som vel nok er en skjeldenhet i dag. Registrert som 9mm/06 CAS. Jeg bygde selv kun ett våpen for denne patronen, på en Oberndorf Mod 98 låskasse. Andre børsemakere bygde også noen. Jeg forsket også på hvor mye Krag-låskassene egentlig tålte. Disse hadde og har forsatt ett skjørt rykte. Både amerikanske, norske og østerrikiske låskasser. Jeg opplevde kun å sprenge en eneste låskasse, en amerikansk kasse som var overherdet. Blant annet forsket jeg også på og satte tilbake sluttstykket på Kragen slik at "guide ribba" låste samtidig med låsklakken mot låskassebroa. Suksess!

Helt opp til dags dato har jeg vært interessert i fakta og kommer nok til å være det frem til jeg ikke lenger kan delta i dette gemet. Jeg godtar med andre ord ikke påstander som i mine ører lyder litt på kanten. Har jeg anledning og interesse nok så tar jeg opp "problemet" på alvor og prøver å finne det korrekte svaret. Dette er bakgrunnen for mitt engasjement i "kruttets stabilitet".

Så til min test nummer fem.


10 år gammel lot Norma 19 ble brukt til denne testen. Min minimum ladning ifølge data angitt på boksen, 40,4 grs.

Patron 1 og 2 ble vibrert i vibratoren 2 timer og 15 minutter. Deretter lagt i fryser og nedkjølt til -18 grader i 24 timer. Etter nedfrysingen ble patronene umiddelbart igjen vibrert i 2 timer og 30 minutter. Dette er regnet som omkring 10 ganger lengden på vibrering som er nødvendig for å fjerne eventuelle rester av fett på hylsa. Patron 1 ble så åpnet og tilstanden fotografert. Ingen synlige problemer funnet. Den ble videre avfyrt i mitt M67 jaktgevær uten å måle V0. Alt normalt.


Patron 1 etter åpning. Ingen tegn til forandring i kruttladningen.

Patron 2 fikk i tillegg til det patron 1 fikk av behandlig: Kontrollert oppvarmet med varmepistol til +50 grader. Deretter umiddelbart igjen nedfrosset til -18 grader i 24 timer. Til slutt igjen en tur på 2 timer og 30 minutter i hylsevibratoren før åpning og fotografering. Det ble ikke funnet noen tegn på spalting av kruttet. Patronen ble avfyrt i en M67 jaktmauser uten at V0 ble målt. Alt fungerte helt normalt.


Patron 2 ble kontrollert oppvarmet til +50 grader før ny nedfrysing i 24 timer.


Patron 2 etter åpning. Ingen tegn til spalting av kruttet og ingen partikler som kan betegnes kruttstøv. Dette sett gjennom 8x forstørrelse.

Så langt har det ikke vært mulig å fremprovosere noe som kan tyde på kruttspalting eller støvdannelse som eventuellt kan forårsake våpensprengning. Det betyr selvfølgelig fortsatt ikke at dette ikke er mulig ved gitte tilstander. Kun at med de hardhendte metodene jeg har brukt så langt, ikke har resultert slik påstandene har versert. Hvis noen har konkrete forslag på hva jeg bør prøve ut i tiden fremover, så vil jeg gjerne høre om det.

Av Chris Overgaard Sverkmo

covergaard(@)icloud.com

 


 

Kruttets stabilitet - fjerde test

Denne gangen har jeg valgt å prøve en amerikansk patron - den mektige .338 Win Mag. Produsent er Federal og av typen Fusion. Begge disse patronene ble først kjørt i hylsevibratoren i 2 timer og 15 min. Deretter frosset ned til minus 18 grader i 36 timer. Så en ny tur i hylsevibratoren i 2 timer og 30 minutter. Patron 2 ble deretter oppvarmet til +50 grader og på nytt lagt i fryseren i minus 18 grader i 36 nye timer. Deretter en tur i hylsevibratoren igjen i 2 timer og 30 minutter. Etter endt siste runde i vibratoren, ble begge patronene åpnet med kulehammer. Siden dette er krympet jaktammo, så må det til en rekke veldig skarpe slag med kulehammer før en får ut kula. Hva ble resultatet?


Patron 1. Etter 2t 15 min i vibrator, 36 timer nedfrosset til 18 minus. Deretter nye 2 t 30 min i vibratoren og til siste (ikke minst) 14 skarpe slag med kulehammeren for å åpne patronen. Ikke antydning til kruttstøv. Senere avfyrt i min Ruger M77 MKll uten måling av V0. Alt normalt.


Patron 2. Denne fikk i tillegg til det patron 1 ble utsatt for, før andre nedfrysing, oppvarmet med varmepistol til +50 grader før en ny runde nedfrysing i 36 timer og deretter 2t 30 minuttet i vibratoren. Til slutt ble også denne åpnet med kulehammer og 15 skarpe slag. Resultat; ikke antydning til kruttstøv. Deretter avfyring i min Ruger. Alt normalt.


Ammo'en som ble testet kom fra denne pakken. Federal type Fusion. Ladevekta på de to patronene var 68,1 grain på begge. Kruttype er ikke kjent, men den er betydelig mere finkornet enn det vi er vant med i DFS. Har forøvrig ikke funnet 2 patroner av fabrikat som vi bruker i DFS med helt like ladninger.


Jeg har gjennom mange år kun brukt denne type kuletrekker som settes inn i ladepressa. I motsetning til hva mange klager over har jeg aldri problemer med ødelagte kuler etter uttrekk.


For å utsette kruttladningene i enda større grad under testingen gikk jeg til innkjøp av denne kulehammeren. Som sikkert kjent for de fleste må man bruke en rekke skarpe slag mot hardved for å få ut kulen. Dette blir spesiellt fremtredende når man skal ta ut jaktkuler, og også andre, som er krympet. I testen av disse patronene måtte det til henholdsvis 14 og 15 skarpe slag for å fjerne kulene. En skikkelig hard påkjenning for kruttet som allerede har gjennomgått påkenninger ingen normal skytter vil utsette sin ammo for.

Under tiden jeg holdt på med denne siste testen kom jeg i prat med en veldig oppegående jeger som leser mine tester. Han bemerket at hvis en amerikansk ammoprodusent så mye som ante en minste mulighet for en teoretisk fare ved å vibrere eller transportere sin ammo, så hadde pakkene vært behørlig merket med en utvetydig advarsel, noe i likhet med den på bildet under. Dette hadde jeg ikke selv tenkt på - og han har selvfølgelig helt rett.


Dette er en type advarsel som er temmelig standard for forskjelligee typer produkter som kan ha den minste teoretiske mulighet for å være en potensiell fare for liv eller helse til den som bruker produktet. Jeg har aldri opplevd å se en slik advarsel fra en amerikansk ammoprudusent som går på at kruttet kan forårsake eksplosjon ved avfyring i våpen om man har transportert i patronene over tid eller vibrerert patronene i hylsevibrator. Jeg har meget sannsynlig sett flere ammopakker fra flere amerikanske prudusenter enn de fleste.

For å komme inn på neste test i serien så går jeg løs på egenladde patroner med over 10 år gammelt krutt, Norma 19. Den skal få samme behandlig som denne siste testen. På grunn av endel kurs- og skytedeltagelse i de neste 2 ukene kan denne testen bli noe forsinket i forhold til tidligere. På gjensyn!

Av Chris Overgaard Sverkmo

covergaard(@)icloud.com

 

  

Kruttets stabilitet - tredje test

Denne gangen er testen kommet til NAMMO's 9,1 g fabrikkammo (bilde 1). To patroner rett fra en ny pakke ble lagt i dypfryser ved -18 grader i 24 timer. Begge patronene ble umiddelbart etter uttak fra fryseren lagt direkte i hylsevibratoren i 2 timer og 15 minutter. Den ene patronen ble igjen lagt i fryseren i 2,5 timer for så å få en nye runde med 2 timer og 15 minutter i vibratoren. Den andre patronen ble åpnet og kruttet besiktigen gjennom 8X forstøttelsesglass. Det var ingen synlige forandringer på kruttkornene (bilde 2).


Bilde 1. Patronene testet kommer fra denne pakningen.


Bilde 2. Dette viser patron 1 etter 24 timer i fryseren etterfulgt av 2 timer 15 minutter i hylsevibrator.

Som man ser av bilde 2 ble ingenting funnet som kunne minne om spalting av kruttet. Sett gjennom 8X forstørrelsesglass var ingen støvpartikler observert. Kruttladningen i patronen ble veid etter åpning til 40,0 grains. Patronen ble satt sammen igjen og avfyrt i Mauser M 67. V0 viste 796 m/sek.


Bilde 3. Dette viser patron nr 2 etter 24 timer i -18 grader pluss 2 timer 15 min i vibratoren. Deretter 2,5 timer i fryseren igjen før en ny avsluttende 2 timer 15 minutter runde i hylsevibratoren.

Heller ikke her ble det funnet tegn på spalting av kruttkornene. Ingen tegn til kruttstøv. Jeg friskmeldte patronen og satte den sammen med den originale kruttladningen - 40,3 grains. Deretter ble den avfyrt i Mauseren med 74 cm nesten nytt løp. V0 ble kronet til 802 m/sek. Med andre ord helt normal oppførsel.

Siden jeg stadig får spørsmål om hvorfor jeg gjør disse forsøkene så får jeg ta det enkle svarte enda en gang. Grunnen er rett og slett å prøve å fremprovosere de påstander som endel forståsegpåere hevder å være en livsfarlig beskjeftigelse. Etter påstandene utsetter man både skytteren og andre for livsfare. For å si det rett ut, så virker faktisk noen av kommentarene jeg får rett og slett som om noen faktisk er mest bekymret for at jeg ikke skal finne noe som rettferdiggjør deres påstand. Forstå det den som kan! Som tidligere sagt så er jeg interessert i fakta og ikke det som kan betegnes som "hearsay". Det er også å bemerke at jeg ikke gjør noen av disse testene på skytebanen med andre tilstede. Så sikkerheten for andre er i det minste 100% ivaretatt.

Av Chris Overgaard Sverkmo

covergaard(@)icloud.com

Kruttets stabilitet - andre test

Da har turen kommet til Norma/Sierra fabrikkny anno. Denne pakken med ammo har tilbakelagt 395 mil i bil siden den ble opplastet. Dette fordi den ble med på nye turer etter forrige test. Etter turen i bilen har den ene patronen også hatt en tur i hylsevibrator i 2 timer og 15 minutter. Til sammenligning, så er det i de fleste tilfeller stort sett nok med omkring 15 - 20 minutter i hylsevibratoren for å kvitte seg med hylsefett etc av uønskede substanser som måtte befinne seg på omladde hylser.


Det er denne ammoen som er testet denne gangen. Ammo innkjøpt for 4 år siden. Jeg har ved flere anledninger forsøkt å finne ut hvilke kruttyper som brukes i denne og annen fabrikkammo både fra Norma og andre. Dette har ikke lyktes meg.
 

Samme prosedyre som den første testen ble også fulgt på denne andre testen. Som tilleggsopplysning til teknisk data oppgitt på ammopakken så veide jeg ladningene til henholdsvis 45,0 grs uten vibrasjon og 45,2 grs på den som ble kjørt i vibratoren. Kruttype og tennhette er ukjent.

Patronen som ble åpnet etter 395 mil i bilen har ingen tegn på kruttstøv eller unormalt spalta korn sett gjennom 8X forstørrelseglass.


Dette er den uvibrerte patronen som har 395 mil i bil bak seg.

Så er det patronen som har 395 mil i bil og i tillegg har tilbrakt 2 timer og 15 minutter i hylsevibrator. Kruttet er identisk til det som ble foreviget ovenfor. Ikke det minste tegn til kruttstøv eller unormalt spalta korn sett gjennom 8X forstørrelse.

Patronen som i tillegg til 395 mil i bil fikk 2 timer og 15 minutter i hylsevibrator viste altså ingen synlige tengn til forandring i kruttkornene. Kruttet fremstår identisk til patronen som kun hadde påkjenningen fra lagring i bil. Dette også sett gjennom 8X forstørrelse.


Patron etter 395 mil i bil samt 2 timer og 15 minutter i hylsevibrator. Ingen synlige forandringer av kruttkornene.

Avfyring av disse to paronene med måling av ugangshastighet etc ble forstatt med Mauser M67. Utgangshastigheten viste henholdsvis 853 og 857m V0 med full original ladning på begge. Min konklusjon fra disse 2 testene er at det ikke kan påvises forandring i kruttet. Dette betyr imidlertid ikke at det kan være andre forhold som kan innvirke. Jeg fraskriver meg alt ansvar i forhold til andre som vil gjøre lignende tester.

Jeg har fått spørsmål fra flere som undrer seg på hvorfor jeg tar meg tid til dette arbeidet - gratis. Den korte versjonen er at jeg er interessert i fakta og ikke ønsker å la meg lede av en rekke variasjoner omkring dette emnet og også andre påstander i skyttermiljøet over flere generasjoner. Dessueten har jeg både bakgrunn og trening til å gjennomføre slike eksperiment med sikkerhetsmarginene i min favør.

Neste test blir med ny fabrikkammo RA/Sierra 9,1 g kule.
 

Av Chris Overgaard Sverkmo

covergaard(@)icloud.com

 

 

Kruttets stabilitet - første test

Som tidligere annonsert, så er jeg nå godt igang med utprøving av kruttets stabilitet. Dette med bakgrunn i påstander om negativ påvirkning av kruttet fra, blant annet, behandling av ferdigladde patroner i hylsevibreringsmaskiner. Jeg presiserer at dette ikke på noen måte er lagt opp til å gi en fasit på hva alle faktiske forhold vil bli med forskjellige kruttyper- og kruttmengde i de mange forskjellige typer patroner. Denne testen blir kun utført med 6,5x55 SCAN. Dette er heller ikke, hverken en oppfordring til å neglisjere eller å bryte med de forskjellige advarsler som tidligere er presentert omkring emnet. Førsøkene mine er kun basert på det jeg etter beste evne har observert med de forsøk jeg fremover vil beskrive.


Bilde 1. Viser begge paronene sammen. Patron 1 med 310 mil i bil på til dels veldig dårlige veier. Patron 2 har i tillegg fått 2 t 15 min i hylsevibrator
 

Den 30. juni i år, plasserte jeg flere typer ferdigladde patroner i min bil. De har siden da vert med på en reise på 310 mil totalt. Min første test består av patroner som ble ladet med fersk Vihtavouri N160 42,5 grain, Fed 215 Magnum hetter og Sierra HPBT Molycoat 123 grain. RA hylser. En patron ble åpnet etter de oppnådde 310 mil i bil på tildels veldig dårlige veier. Den andre ble tillegg kjørt 2 timer og 15 minutter i hylsepoleringsmaskin etter kjøreturen. Bilde 1 viser begge patronene sammen som ble åpnet for test. Bilde 2, patron 1, viste ingen tegn på forandring i kruttet sette gjennom 8x forstørrelses glass. Bilde 3, patron 2, som både har bilturen og over 2 timer i hylsevibratoren, viste heller ingen tengn på forandringer av kruttkorna. Som tydelig synlig på bildet forsvinner molycoaten lett fra kulene i hylsevibratoren. På bilde 4 vises det hvite arket etter at begge kruttladningene har vært fotografert. Det er kun minimale partikler av kruttstøv igjen på arket slik en også får om en tømmer tilsvarende mengde av 2 ladninger friskt krutt direkte fra forpakningen utover arket.Bilde 2. kruttkornene etter 310 mil i bil.Bilde 3. Kruttet i patronen etter 310 mil i bil og i tillegg 2 t og 15 min i hylsevibrator.Bilde 4. Arket etter at begge ladningene var fotografert. En kan så vidt skimte ubetydelige mengder med kruttstøv i likhet med det en får med tillsvarende mengde friskt krutt direkte fra forpakningen.

Begge patronene ble gjenladet med original kruttladning, minus 0,7 grain til 41,8 grains (Lapuas startladning) i patronen som ble vibrert. Begge patronene ble avfyrt i min M67 Mauser - banegevær fra 1978. Forskjell i utgangshastighet på de 2 avfyrte patronene var 12 m/sek mindre på den vibrerte med 41,8 grain ladning. Helt normalt. Ingen av hylsene viste noe som helst tegn på overtrykk eller andre synlige tegn på problemer. Til slutt avfyrte jeg 20 av skuddene som kun hadde den lange transporten bak seg i min Sauer med min nye 700mm WL fluta pipe. Utgangshastigheten holdt seg innenfor pluss/minus 3 m/sek. Innertiersamling på 100 m. Alle patronene hadde handveide ladninger.Utstyr fotografert etter test med de 2 patronene. Mauser M67, beskyttelsesbriller, våpenstøtte (man vil ikke utsette venstre hånd for eventuellt overtrykk) samt kronograf 15 fot forran munningen. Utgang målt på de to patronene var henholdsvis 809 V0 med opprinnelig ladning og 797 V0 med minimum ladning.

Neste test blir å gi patronene fra en uåpnet Norma/Sierra 50 stk pakke samme behandling. Disse har også vært med på 310 mil kjøretur.

Av Chris Overgaard Sverkmo

covergaard(@)icloud.com

Prosjekt - kruttets stabilitet

Det har i et par dager eksistert en heftig debatt på Facebook omkring faren eller ikke med å vibrere/tromle ferdigladde patroner. Siden jeg sitter med både kunnskap, anledning og ikke minst interesse - til å forske på dette har jeg utnevnt meg selv til "forskningsleder". Det er dessverre, forøvrig som normalt, alt for mye tredjemanns erfaringer og synsing omkring blant annet dette emnet. Dette er direkte synd og kan i verste fall føre til uønskede situasjoner i skyttermiljøet. Fra de kommentarer og "forskning" som er lagt ut på Facebook er det tindrende klart, for meg og flere andre, at det er noe som ikke helt stemmer med påstandenene.

Jeg har tenkt gjennom emnet og kommet frem til en foreløpig schedul for prosjektet. Regner med at tidsperspektivet på oppgaven vil ligge mellom 8 - 12 måneder - totalt. Det første jeg vil undersøke er hvorvidt forskjellige kruttyper påvirkes i noen grad av vibrering eller tumbling. Jeg vil undersøke ferskt og gammelt krutt fra de mest brukte kruttyper blant DFS-skyttere. I første omgang har jeg nå plassert en pakke med 50 nye patroner fra Norma, samt en pakke med selvladde patroner med 44 grain Vihtavouri N160 i bilen. Disse pakkene skal stå i bilen og bli påvirket av vibrasjoner fra kjøring på alle slags veier. De skal blant annet være med til LS i Målselv og tilbake.

For å teste påvirkningen av ferdigladde patroner i hylsevibrator/trommel, vil jeg lade patroner i flere kalibre med forskjellige krutttyper -  med minimumsladninger. Etter vibrering vil jeg trekke ut prosjektilene og visuellt inspisere og dokumentere tilstanden til kruttet før jeg fyller det tilbake i patronen og tester i våpen. Jeg vil måle gjennomsnitt V0 for vibrerte patroner mot gjennomsnitt med samme ladning uten vibrering. Hylser og tennhettene vil bil inspisert for eventuelle overtrykk. Jeg har kalkulert med at hvis en maks ladning med vibrerte patroner er istand til å spenge et våpen så vil en minimumslading gi tydelige tegn på overtrykk.

Laderommet på Bergem

Jeg er fra et par skyttere velvillig blitt tilbudt hjelp med forskjellig materiell som jeg skal bruke. Jeg her en bra samling, Vihtavouri og Norma, både gammelt og nytt, men tar med takk imot mindere mengder krutt av de mest brukte andre typer. Regner med at 200 gram av hver type vil gjøre susen. De som har noe å bidra med kan ta kontakt direkte på Facebook PM så avtaler vi leveranse. Hetter, kuler og hylser har jeg så det holder.

Dette blir første del av prosjektet. Jeg vil etter hvert følge opp progressen i prosjektet her på bloggen.

 

Av Chris Overgaard Sverkmo

covergaard(@)icloud.com

B-blokkere - et rykteregime

Siden Sotnakkutvalget kom med sine anbefalinger til DFS tidligere i vinter, har det versert påstander, beskyldninger og mistenkeliggjøring over en lav sko. Dette ikke minst på sosiale medier. Dette er på alle områder særdeles uheldig for skyttersporten. I senere tid er det også kommet meg for øre at B-blokkere egentlig består av 2 forskjellige preparater med helt forskjellig virkning i forhold til en skytters prestasjonsevne.

Innledningsvis vil jeg presisere at jeg er like forvirret i denne diskusjonen som de fleste andre synes å være. Min hensikt med å ta opp dette emnet er å få en naturlig åpenhet omkring bruken av dette preparatet - både i medisinsk sammenheng og de mer og mindre skjulte situasjoner. Det er altså ikke min mening å stigmatisere eller beskylde noe for hverken det ene eller andre. Kunnskap og åpenhet tror jeg er løsningen. Slik det er i dag er det en luguber situasjon. Skyttere som har behov for å bruke dette preparatet får ofte en ufortjent aura som "dopere" selv om det faktisk er tillatt i visse klasser i DFS.

Ifølge uttalelser referet fra andrehånds hold, er flere leger ved hjerteavdelingen ved Rikshospitalet forbauset over at B-blokkere ikke blir segregert i dopingsammenheng. Det fremgår at dette preparatet skilles i 2 forskjellige typer, Beta-1 og Beta-2 reseptorblokkere. Det skal være uttalt at Beta-1 (selektive blokkere) har hovedeffekt på hjertemuskulaturen og har liten eller ingen effekt på det perifere nervesystemet. Deres mening var derfor at Beta-1 blokkere neppe ville være nevneverdig prestasjonsfremmende for skyttere. Men kunne muligens ha en liten pulsdempende virkning.

Den andre typen, Beta-2, er karakterisert som "ikke selektiv B-blokker", blant annet brukt mot migrene, skjelvinger samt angst- og lampefeber vil derimot ha større potensiale for å kunne brukes som prestasjonsfremmende middel for skyttere.

En skytter jeg kjenner veldig godt fikk for en tid tilbake store helseproblemer etter langvarig bruk av B-blokker. Det er ukjent hvilken type B-blokker han hadde fått utskrevet. Etter denne situasjonen fikk han utskrevet "vanlig" hjertemedisin og fungerer nå helt normalt igjen. Hans lege skal ha uttalt at B-blokkere var til bruk som førstemedikament ved hjertesvikt som følger av for høyt blodtrykk. Det skulle forundere meg meget om det ikke finnes kvalifisert medisinsk ekspertise som kunne belyse dette spørsmålet til de grader at det kan være forståelig for hvermansen i skyttermiljøet.

Det ville være svært ønskelig med forskning som kunne presisere effekten av de ulike B-blokkere som prestasjonsfemmede middel for skyttere.

Av Chris Overgaard Sverkmo

covergaard(@)icloud.com

Ubrukelig på bane og felt

Jeg har over tid fulgt med på resultatene på finfelt- og bane i rekruttklassene. Som kjent er denne klassen i DFS påtvunget bruk av .22 LR. Det er tragisk å se - og ikke rent skjelden, spesiellt på felt, så står resultatene for rekruttene ikke i samsvar med rsultatene i for eksempel den eldre rekruttklassen. Norge er et vær- og vindfullt land, spesiellt langs vår langstrakte kyst. Dette kommer meget tydelig frem på resultatlistene for utendørsaktivitetene i våre rekruttklasser i DFS.

DFS har som formål blant annet å være en breddeorganisasjon. Hvordan kan vi hevde det når vi tar oss så dårlig av våre fremtidige skyttere? Jeg tenker da helt spesiellt på våre rekrutter som må finne seg i å skyte med .22 LR i all slags værforhold. Det kan umulig være særlig inspirerende for en ung skytter å skyte med en patron man forstår ikke holder mål under mange konkurranser. Jeg har både titt og ofte sett at toppresultatene for rekruttene på finfelt ligger ned mot 10-12 treff, i samme stevner som eldre rekrutt ligger i det øvre sjiktet av 20 tallet - for ikke å si 30 treff. Det er en håpløs motsigelse å forsvare slikt. Lett å forstå at motløshetens makt kan tvinge seg frem hos våre unge håpefulle. Selv våre topptrente skiskyttere har problemer, i vind, med å treffe en 4,5 cm blink på 50 m liggende. Det tillsvarer en 9 cm blink på 100 m - om noen er i tvil.

De fleste av oss har vel fortsatt situasjonen under LS på Lesja friskt i minne. Veldig varrierende og vanskelige forhold for våre rekrutter både på bane og i feltløypa. Det ble en ren bingoforestilling. Debattene gikk hett og høylydt på sosiale medier. Det er en kjennsgjerning at endel av de som har uttrykkt seg som innbitte motstandere mot innøringen av 5,56 mm patronen, var blant de som snakket aller høyest om urettferidgheten for denne gruppa skyttere. Som både lags- og samlagstrener er jeg godt kjent med en god del rekrutters nøling med å håndtere 6,5 mm med rekruttladninger. Det var vel derfor at det ble påbudt med .22 LR i denne klassen - for å få en viss likhet. Dette er selvfølgelig kun en diger illusjon all den tid at man ikke tar i betraktning den svært varrierende værsituasjonen som ofte er tilfellet i vårt land.

Hadde man brukt litt sunn fornuft, og ikke bare satset på dommedagsvisjoner fra mange forståsegpåere hos de nostalgiske aktivistene, hadde vi nok i dag hatt 5,56x45 NATO innført som tillatt kaliber i DFS. Men - "it's not over before the fat lady sings" heter det på godt "trøndersk"! Jeg har drevet litt undersøklelser for egen maskin. For de skyttertlagene som er intertessert er det mulig å danne en selvstyrt egen klubb med tilknyttning til NSF (Norges skytterforbund - tilsluttet NIF - Norges idrettsforbund). Man kan for eksempel navngi en slik klubb: Skytterlagets navn - sportsskyttergruppa. Det som kreves er at det velges et eget styre, opprerttes eget lovverk og at det føres eget regnkap. Medlemmer må være innmeldt i sportsskyttergruppa og betale egen kontigent til denne. Man blir da en ny klubb som i praksis er tilknyttet skytterlaget, men er altså formelt sett en egen selvstendig klubb. Tenk på det som en rekrutteringsklubb for den almene skyttersportens gunst. Man bør da også lage en formell avtale med skytterlaget om eventuell bruk av baneanlegg og annet utstyr.

Man får da anledning til å trene opp skyttere som ønsker å bruke forskjellige kalibre som dags dato ikke er tillatt i DFS. For eksempel 5,56 mm i Saueren. Som jeg tidligere har beskerevet så er slikt ombyggingssett til Saueren tilgjengelig fra Danmark. Både 6,5 mm og .22 LR samt andre kalibervarienter er også tillatt i NSF. På .22 LR kan du til og med bruke magasinet! Personlig tror jeg en slik ordning kan bli en god rekruttesringsfremtid for begge organisasjonene - DFS og NSF. Jeg er heller ikke mye i tvil om at de skytterlagene som tar et tilsvarende grep vil være i en veldig god posisjon den dagen 5,56 x45 NATO blir tillatt i DFS. Det er tross alt kun et tidsspørsmål når kunnskapen overtar for nostalgien.

Av Chris Overgaard Sverkmo

covergaard(@)icloud.com

 

Hvor dypt stikker det?

Det har vært mange forundrede skyttere siden DFS kom med sin rapport hvor .223 Rem patronen fikk negativ omtale i forbindelse med utøyatragedien. På DFS's ofisielle FB-side finner man nå dette bildet.

 Dette bildet brukes som profilheading på DFS's ofisaielle FB-side. Hvor dypt stikker egentlig rapporten fra organisasjonen som fremhever .223 Rem som et problem? Dette i forhold til spørsmålet om innføring, for sivilt bruk, av samme partron som brukes i dette våpnet i DFS?

Hvor i all verden er det blitt av logikken? Jeg har tidligere bemerket denne direkte uprofisjonelle innblandingen av ovennevnte tragedie i forbindelse med "kampen" omkring å innføre 5,56x45 NATO som godkjent for bruk i DFS sivile konkurranser. Det er vel ikke så veldig mange som er i tvil om hvilket våpen som vises ovenfor, en HK416 som er kamret for nettopp 5,56x45 NATO, som i DFS oftest blir omtalt som .223 REM - eller bare .223. Joda, jeg er fullt klar over at til forveksling så er HK417, kammret for 7,62x51 NATO, lik HK416.

Jeg vil ikke på noen som helst måte påstå at dette bildet støter meg. Snarere tvert om. Men jeg forstår ikke den ofisielle sammenheng, eller vurdering, som tidligere er gitt fra Skytterstyret. Først er patronen altså problematisk, for så noen måneder senere å bli brukt som en offisiell promotering av våpnet som bruker den patronen som nektes innført i DFS til sivilt bruk. Her har virkelig det ofisielle DFS et forklaringsproblem.

Av Chris Overgaard Sverkmo

covergaard(æ)icloud.com

 

Omgangsskyting

Det har etter hvert blitt ganske vanlig å arrangere 35-skudd program, både utendørs og innendørs. Altså fullt mesterskapsprogram. I de fleste tilfellene er dette en frivillig ordning, men det erksisterer rundt omkring også en god del stevner hvor 35 skudd er tellende i forskjellige sammenheng. Da er det selvfølgelig ikke snakk om at det er frivillig å skyte omgang - umiddelbart etter 25 skudden.

Jeg har erfart at det er en gjengs oppfattning at ved å skyte fullt mesterskapsprogram ved enhver anledning - er god omgangstrening. Dette er jeg veldig uenig i. Jeg vil tro at dette muligens er tilfelle hvor skytteren er i nærheten av å kunne gjennomføre en omgang tilnærmet feilfri. De aller fleste skytterne ligger ikke på det nivået. La oss se på situasjonen og hva som skjer for de fleste skytterne. For det første kommer omgangen, med unntak av meterskap, etter at skytteren har gjennomført ett 25 skudds program med en rekke prøveskudd. Når du kommer så langt som til omgangen, er det eneste du har å forholde deg til ditt eget 25 skudds resultat. Det bør vel ikke være særlig tvil om at det gir et helt annet spenningsforhold i kroppen enn når en har kvalifisert seg til en omgang etter 25 skudden i et mesterskap. Det kan de fleste som har opplev det helt sikkert bekrefte.  Altså, en veldig lite sammenlignbar situasjon når du ligger i et lag med skiveinndelinger rangert etter resultatet fra 25 skudden.

Dertil kommer at skyttere som ikke kan skyte en tilnærmet feilfri omgang, faktisk da trener på å gjøre de samme feil som man allerede har enda mere fremtredende. Dette er langt mere synlig i omgangsskyting enn i de andre øvelsene. De fleste, eller i alle fall veldig mange, blir stresset med tanke på å få avfyrt alle 10 skuddene i løpet av den tillatte tiden. Jeg har sett at veldig få faktisk behersker kombinasjonen pusteteknikk, avspenning og press i et såpass høyt skytetempo. Det blir ofte et lite eller mye kaos. Det er en ting som er helt sikkert; at når du gjør de samme feilene i trening som du gjør når du skyter i konkurranse, så forsterker du feilene ytterlig. Du vil også ødelegge ditt selvbilde med dårlige resultater. Husk ingen skyter bedre enn sitt eget selvbilde. Akkurat det er nok nærmere sannheten enn de fleste skyttere aner.

Jeg vil påstå at om du ikke er 100% sikker på deg selv i omgangskyting, så må det trenes helt separat på dette. Også de som er veldig dyktig og sikker i omgangsskyting, må terpe litt innimellom. Det gjør de hver gang de merker at det oppstaår ett aldri så lite problem som må løses. Jeg vil anbefale at man da starter uten hensyn til tid. Tren først på å få alt til å gli uten feil, for dernest å korte ned på tiden etter hvert til alt er innenfor den tiden som er aktuell for hver skytterklasse. Når du er innenfor den aktuelle tidsrammen, så er det bare å trene videre for å gjøre alt til en lek. Merker du at du igjen begynner å gjøre feil, så stopp og ta for deg det som ikke virker og få korrigert dette så raskt som mulig. Det har ingen positiv hensikt å bare fortsette å pøse ut skudd når du har problemer med gjennomføringen. Det går også helt greit å trene omgang ved å bruke tørrtreningsmetoden - eller en kombinasjon med skarpt.

Hvis du har problemer med omgangsskytingen, så er mitt forslag at du unngår å skyte omgang når dette ikke er helt nødvendig. For eksempel når du er med i "cupserie" hvor flere stevner teller, og 35 skudd er obligatorisk for å få et tellende resultat. Jeg har sett at det også brukes 35 skudd resultat som tellende i forskjellige lagskytinger/serieskytinger som går over flere stevner. Personlig skulle jeg gjerne sett at 25 skudden er det som gjelder for de fleste konkurranseformer. Da slik at omgangsskytingen ble frivillig med unntak av mesterskap med premiering (medaljer) på 35 skudd. I dag har en hel del samlag gått bort fra all premiering på 35 skudd. I beste fall sitter man igjen med fornøyelsen av å pøse ut 10 skudd i rask rekkefølge, med fare for et dårlig resultat og stor løpsslitasje. Jeg har ingen forskning å forholde meg til, men jeg har på følelsen at omgangen sliter løpet omtrent like mye som de første 25 skudd. De beste løpene vokser heller ikke på trær.

Av Chris Overgaard Sverkmo

covergaard(æ)icloud.com

5,56-saken og lesernes meninger

Bloggen har over tid fått kommentarer, både på artikkler og via epost, angående situasjonen med hensyn til 5,56-saken i DFS. Av forståelige grunner har de som har kontaktet på epost valgt å ikke offentliggjøre egne navn med hensyn til uttalelser og personlige meninger. Dette vil bloggen selvfølgelig respektere. Det har entydig fremgått fra leserne, at det er en utpreget misnøye med den politikken som er blitt lagt til grunn da saken opp gjennom årene har versert i DFS-sammenheng.

Det som går igjen i nesten alle kommentarer, som bloggen har mottatt, er det faktum at saken aldri har gått fra grasrota og opp til avgjørende styresvedtak. Det vil si fra; skytter - skytterlag - samlag - skytterstyre og til skyttertinget. Det fremstår helt klart at store deler av landet mangler helt eller delvis denne demokratiske tjenesteveien. Mange hevder uten forbehold at DFS administrasjon har vært innbitt motstander av å innføre patronen helt fra første stund forslaget kom på banen. Det er ganske stor enighet om at det er 3 produsenter som styrer markedet når det gjelder salget av den patronen de aller fleste skyttere bruker i dag - nemlig 6,5 x 55 SKAN. Fremstående skyttere, i alle henseender, sitter som nøkkelpersoner blant disse 3 produsentene: Raufoss, Norma og ikke minst Lapua. For de fleste fremstår disse fabrikkene som konkurrenter på markedet, men faktum er at alle tre har betydelige eierinteresser i hverandre. Patronen - 6,5 x 55 - er ikke en mye bruk patron i verdenssammenheng, men er veldig stor i nordisk sammenheng, både som konkurranse- og jaktpatron. Produksjon og salg i sammenheng med konkurranseskyting er verd mange, mange millioner. Det har ikke vært mulig å finne en tilnærmet salgsomsetning for norden, men en kan lett fastslå at verdien er mangedobbel i forhold til andre patroner brukt i kurransesammenheng. Egentlig ikke sammenlignbar i det store og hele.

Folk flest mener bestemt at 5,56 x 45 NATO ville i dag vært godkjent, til bruk i DFS, om et slikt vedtak ikke hadde konfrontert eierinteresser i millionklassen. Det kan fastslås, uten tvil, at 5,56 holder i massevis til alle konkurranseformer som i dag eksisterer i DFS. Ser man nermere på hvem som, veldig unøyaktig beskrivelser forøvrig, fremstår som hovedmotstandere av innføringen av patronen, så får man et temmelig entydig svar - som bekrefter det som tidligere blir sagt i denne artikkelen. Så kan man spørre; hvorfor denne knallharde motstanden mot innføringen av en patron som uten tvil er den mest utprøvde og populære i hele verden? Svaret ligger i eierinteresser til forrannevnte 3 produsenter, tap av prismessig styring og en formidabel økning i konkurranse fra verdensmarkedet. Innføring av 5,56 har beviselig ingen negativ økonomisk risiko for skytterne, men tvert om. Det er fastslått, etter samtaler med forskjellige importører, at en 5,56 (.223) patron dags dato kan selges for i underkant av 4 kroner stykket. Dette dreier seg om patroner som er fullt på høyde med det som kreves av presisjon i DFS sammenheng. Lader en egene patroner så vil prisen kunne ligge på omkring det samme. Sammeligner man med dagens priser på 6,5 ammo fra DFS, ligger prisen pr patron gjennomsnittelig godt over 8 kroner stykket. Hjemmeladning nærmer seg 5 kroner stykket. 

I forbindelse med overgang til 5,56 for skytteren, så er det konstantert at det er de færreste skyttere som har kun en Sauer i skapet. Man husker i den forbindelse de som sutret mest over hvor dyrt det ville bli for den enkelte skytter å kjøpe inn nytt gevær. Undertegnede, har i senere tid fått bekreftet det jeg har visst hele tiden, at 5,56 patronen kan brukes til alle konkurranseformer som dags dato bedrives i DFS. Kan man i utlandet skyte, og treffe, mot blinker som er 3 tommer (ca 7,5 cm) i diameter på 500 meter og bli nasjonal mester, ja så kan temmelig sikkert norske feltskyttere makte å treffe B100 eller B65 på maksavstand, henholdsvis 600 meter og 525 meter. De fleste som mener at de trenger 2 geværer for å delta i DFS-konkurranser hele året, viser seg å allerede ha dette i sin besittelse. Det blir da snakk om ett ombyggingssett på linje med .22 LR. Dette settet er som beskrevet i en tidligere artikkel her på bloggen, tilgjengelig i dag fra Danmark. Man kan uten forbehold anta at prisen vil bli vesentlig lavere om også Norge innfører patronen til bruk i DFS. Det vil temmelig sikkert, for mange, også være aktuellt å bygge seg en versjon fra Sauer 200 STR til bruk som standardgevær på 300 meter i NSF med 5,56 x 45.

Mange har stillt et stort spørsmålstegn ved at DFS administrasjon, dro inn Utøystragedien som en siste krampetrekning forran avstemningen på Skyttertinget? Flere mener at DFS her skjøt seg selv i foten, ved å utvise veldig stor mangel på profesjonalisme. Det er forøvrig 5,56 x 45 NATO som brukes i Forsvaret og det er denne patronen det er snakk om å innføre i DFS - ikke .223 Rem. Den massive treneringen som har foregått i 5,56-saken fra DFS sin side, gjør utvilsomt også noe med de aller fleste sindige skyttere.

Av Chris Overgaard Sverkmo

covergaard(æ)icloud.com

5,56x45 NATO på lange hold

I det vi går inn i et nytt skytterår synes jeg det er helt naturlig å begynne dette året med en reell introduksjon av 5,56 NATO, brukt i konkurranse på endel lengere hold. Lengre enn det vi vanligvis opererer med i Norge. Jeg finner det ytterst betenkelig at en del av den norske eliten finner kalibret uegnet for hold over 200 meter. Hva er det da som gjør at utlendinger treffer de på lange holdene med dette kalibret? Har den norske eliten noe å lære i forhold til det man i andre land kan mestre? Eller kan det være noe annet som ligger bak?

Noen uker før jul fikk jeg en epost fra Sierra. De gjenga et brev de hadde mottatt fra en kunde, Rayan Steacy. Han hadde nettopp blitt Kanadisk mester med aremegevær for andre året på rad. Bakgrunnen for brevet var at han berømmer Sierra's 5,56 (.223) 77gr MatchKing.


Rayan Steacy hedres etter sin andre triumf som Kanadisk mester med armerifle. Hans våpen (som vist på bildet) var en AR15 med forbedret avtrekk og et Krieger pipe kamret for .223 Rem. Som man ser av bildet bruker en her kikkertsikte. Hans versjon en Vortex HST 4-16 x 44.

De Kanadiske nasjonale matchene for armegevær skytes på 200, 300, 400 og 500 meter. Videre består den av 4 forskjellige matcher. Først skyter de en såkallt "slow fire" på hver distanse. Tieren er her 3 tommer diameter(ca 7,6 cm) Dernest skyter de en såkallt "snap shot" på 200 meter. Dette kan vel nærmest sammenlignes med "oppdukkeren" som tildligere, og fortsatte er i bruk på blant andre Hegra, på feltstevner. Her er stillingen knestående. Tieren er 6 tommer diameter (ca 15,2 cm) Den tredje matchen er hurtigserier på 200 meter mot en rektangulær militær blink 4x8 trommer (ca 10x20 cm) stående rektangel. Stillingen er kne eller sittende. Det skytes mot 2 like figurer. Du har 30 sekunder fra ild til å komme deg i stilling og skyte 5 skudd mot første figur. Deretter bytter du magasin og skyter 5 skudd mot den andre figuren. Hele serien på 10 skudd gjennomføres altså på 30 sekunder inklusive magasinbytte.

Den fjerde og siste matchen bestå av ild og forflyttning (kan vel nærmest sammenlignes med DSSN - Dynamisk Sportsskyting Norge)

Skytteren begynner 10 meter bak standplass. Når målet vises så løper skytteren frem og kommer i stilling og avfyrer 2 skudd mot målet. Neste gang målet dukker opp løper skytteren til neste standplass og fortsetter slik til alle 5 holdene er ferdigskutt. Det skytes stående på 100 meter og knestående eller sittende på 200 m. På avstandene 300, 400 og 500 meter skytes det liggende. Rayan Steasy bemerker i brevet at dette er utfordrende så det holder. Han poengterer også at dettte produserer en hel del meget gode skyttere.

Steacy nevner at han fikk poengsummen 761 av 800 oppnåelig med totalt 77 blinker. Hver blink teller 5 poeng og det skytes 160 skudd totalt. Det ble ikke nasjonal rekord denne gangen, men heller ikke dårlig, sier han.

Spørsmålet blir da; hvorfor er det utelukket å bruke denne patronen i DFS? Vi som har superpresise våpen tilgjengelig, i forhold, til å stille med?

Godt nytt skytterår til alle mine lesere!

Av Chris Overgaard Sverkmo
covergaard(æ)icloud.com

 

God Jul og Godt Nyttår!

Seierstad fergekai på Jøa i Nord-Trøndelag. Den lokale faste ferga M/F Gainsnes på vei mot kaia.

Dette blir siste bloggen i Skyttertanker i 2015. Jeg kommer sterkt tilbake etter Nyttår. Blant andre ting så kommer jeg til å publisere en oversatt rapport fra Sierra som handler om presisjon og bruksområde for 5,56 kalibret. Det blir veldig tydelig hva DFS "forståsegpåere" etter hvert får i fanget som et seriøst forklaringsproblem.

En riktig God Jul og ett fremtidsrettet og Godt Nytt År til alle skyttere og alle mine "vanlige" lesere!

 

Av Chgris Overgaard Sverkmo

covergaard(æ)icloud.com

Fremover mot 2016

Vi går snart inn i et nytt år. Nye tanker, nye muligheter og blanke ark med farvestifter til. I året som gikk har vi i DFS skytterkretser og også andre kretser, hatt stor fokus på saken om innføring av en ny patron i DFS. Vi som er tilhengere av innføringen av 5,56x45 NATO fikk ikke det vi ønsket oss i denne omgang. Da gjenstår det i tiden fremover å finne gode løsninger, for å tilrettelegge slik at DFS skjønner sitt eget beste som en fremtidsrettet organisasjon.

For å finne gode innfallsvinkler og ikke minst gode argumenter til den fremtidige debatten, så trenger jeg hjelp fra leserne. Kom med forslag direkte til meg så skal jeg få det ut til de som leser denne bloggen. Dette er en betydelig gruppe lesere. Som de aller fleste vet ble jeg nektet å vise henvisninger til bloggen på DFS sin diskusjonsgruppe på Facebook. Administratoren som kom med forbudet hadde ingen klar begrunnelse. Jeg valgte likevel å trekke henvisninger til bloggen ut fra denne Facebook-gruppen.. Som følger mistet bloggen først en rekke lesere. Bloggen har siden krabbet seg sakte men sikkert tilbake til et meget tilfredstillende lesertall. Dette er jeg godt fornøyd med. Det viser seriøs interesse for skyttersaken utover den anviste boksen.

5,56-sakens Facebook-gruppe har i dag omkring 840 likes-medlemmer. Dette er strekt tatt i betraktning at det har vært flere forsøk på å ødelegge denne gruppa. Som nevnt ovenfor så trenger jeg nå assistanse fra alle skyttere som ønsker å se denne NATO-patronen innført i DFS så snart som mulig. Det er hevet over enhver tvil at den annonserte demokratiske prosessen forran besluttningen som ble tatt på Skyttertinget i august, led et stort nederlag. Svært mange skytterlag rundt omkring i landet hadde aldri saken på agendaen. Det samme gjelder mange samlag. Hadde alle ledd i organissjonen tatt sitt demokratiske ansvar ad notam, så er det stor sannsynlighet for at resultatet ville vært et annet under avstemmningen på Skyttertinget.

Et annet forhold som man kan reflektere over, er innformsjonsflyten og kunnskapsformidlingen til medlemmene i hele DFS. Var den god nok? Nei, ut fra argumentasjonene som kom fra svært mange som debatterte i saken, både før og etter, tyder på veldig dårlig kunnskap om selve patronen og også kostnadsdiskusjonene for den enkelte skytteren i tilfelle innføring. Jeg tror vi i enkelte tilfeller kan si det slik at mange av de som virkelig hadde kunnskap om patronens brukspotensiale, ganske enkelt holdt tilbake den innformasjonen de satt inne med. I stedet ble det argumentert med bakgrunn i manglende kunnskap.

Er det noen som vil driste seg til å komme med innlegg som gjesteskribenter? Da er de hjertelig velkommen!

Av Chris Overgaard Sverkmo

covergaard(æ)icloud.com

 

Ukultur - hva kan gjøres?

Ukultur i forskjellige skytterlag ser ut til å være mere utbredt enn jeg hadde inntrykk av. Dette ut fra de tilbakemeldinger fra lesere av min forrige blogg. Det dreier seg om forslkjellige steder i landet.

Etter min forrige bloggartikkel om "Ukultur i DFS" fikk jeg tilbakemeldinger fra flere lesere. Dette overskred min egen forhåndsoppfattning om utbredelsen. For å se litt langsiktig på dette fenomenet - som de fleste jeg har hørt fra mener er lokalt. Det er det tydeligvis ikke. Dette er en situasjon som det enten må tas tak i eller aksepteres. Personlig er jeg av en slik avstøpning at jeg velger å ta tak i slike tilstander. Det er flere måter å gjøre dette på. Den mest vanlige er konfrontasjon. Dette kan ofte bli ubehagelig for begge parter hvis man går frem ubetenksomt. Velger man denne veien gjelder det å ha sikret seg god backup fra andre i laget. Dette blir ofte beskrevet som "skittentøyvask". Hvordan slik fremgangsmåte skal presenteres er helt opp til lokale krefter. Det advares imidlertid om å gå ut altfor voldsomt. Litt diplomati kan ofte være den beste løsningen for begge parter. Man kommer som kjent ikke langt med språklig skittkasting og beskyldninger. Prøv små personlige møter og legg fram sakens kjerne på en høflig og behersket måte. Bruk gjerne "hemmelig" opptak av møtene. Ja, det er tillatt så lenge den ene parten i saken er kjent med at opptak blir gjort.

En annen og ofte brukt metode av endel er kløkt og regelrett manipulering. Her skal man være oppmerksom på at dette tyder på å være den metoden som oftest er brukt for å få frem den ukulturen vi ønsker å begrense. Kløkt kan være en bra løsning men man bør være oppmerksom og tenke gjennom fallgrubene. Manipulering er det vi ønsker å kvitte oss med og slett ingen utvei for å begrense tilstanden. Man får da oftest en manipulativ situasjon fra begge kanter og det ender mest sannsynlig enda værre enn før.

En annen tilstand som har kommet frem er det såkallte "bygdedyret". Dette er et mangehodet troll som ikke bør enses. Det er i utgangspunktet ingenting å ta hensyn til av den enkelte eller gruppen det går utover, så lenge det ikke går på helsa løs. "Bygdedyret" er noe som eksisterer i de flest mindre lokalsamfunn hvor alle kjenner alle. Mitt råd er; overse det og lat som det ikke angår deg - du bryr deg overhode ikke.

 

Av Chris Overgaard Sverkmo

covergaard(æ)icloud.com

 

Ukultur i DFS

I forbindelse med høstens årsmøter i skytterlagene og påfølgende ombudsmøter i samlagene, er jeg blitt kjent med konkrete eksempler på en utpreget ukultur som hersker innen en del lag. Det er flere ting som tyder på at dette sannsynligvis har tilknyttning til den betente prosessen omkring innføring av 5,56 patronen i DFS tidlgere i år.

De fleste aktive skytterlagene har vel i skrivende stund avholdt sine årsmøter og mange av samlagene har hatt sine ombudsmøter. Jeg er kjent med at ikke alle ting blir gjort etter boka i denne sammenheng. Hvorfor dette skjer nå har ikke jeg en håndfast formening om, men det er sterke indikasjoner som peker i retning mot saksbehandlingen omkring innføring av 5,56x45 NATO patronen. Om dette dreier seg om en organisert aksjon eller om det forholder seg til sporadiske tilfeller innen enkelte lag har jeg per i dag ingen innformasjon om.

Spesielt ett tilfelle jeg er kjent med mener jeg kvalifiserer til det man forstår med ukultur i en såkallt demokratisk organisasjon. Skytterlaget avholdt årsmøte etter forskriftene med ett unntak. Det ble ikke valgt delegater til ombudsmøtet i samlaget. Ifølge lovverket til skyttrlag skal ombud velges på årsmøtet.

§ 2-6

Årsmøtet er lagets høyeste myndighet og holdes innen utgangen av november. Skytterlagets styre innkaller til ordinært årsmøte med minst tre ukers varsel. Innkallingen skal nevne tid og sted for årsmøtet samt de saker som styret på dette tidspunkt har satt på dagsorden. Innkallingen sendes samtidig til samlaget (se forøvrig § 3-6). Saker fra medlemmene som ønskes behandlet på årsmøtet må være skytterlagets styre i hende senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført når det er lovlig innkalt. Årsmøtet ledes av lederen eller valgt ordstyrer. Forhandlingene skal protokollføres. Det foretas kontroll og opptelling av de forslags- og stemmeberettigede, jfr. Grunnreglenes § 1-4 og denne lovs § 2-2. Årsmøtets vedtak fattes med alminnelig flertall med unntak av saker etter § 2-3, ved lovvedtak,

sammenslåing, deling eller nedleggelse. I slike saker kreves tilslutning fra 2/3 av de frammøtte stemmeberettigede. Det skal foregå skriftlig avstemming når dette forlanges.

På årsmøtet skal det foreligge sakliste med følgende saker til behandling:

 1. a)  Styrets årsberetninger

 2. b)  Reviderteregnskaper

 3. c)  Budsjett for kommende driftsår

 4. d)  Fastsettelseavårskontingent

 5. e)  Valg, herunder ombud. De nye tillitsvalgtes funksjonstid tar til umiddelbart etter

  årsmøtet, og varer til og med neste årsmøte

 6. f)  Innkomne saker

Kommentar
Reglene om årsmøte er viktige. Gyldigheten av vedtak på årsmøtet vil kunne avhenge av at disse regler er fulgt. Bestemmelsen om at årsmøtet skal holdes innen utgangen av november er likevel bare en ordensforskrift, og avholdelse av årsmøtet senere enn dette får ingen betydning for gyldigheten av årsmøtets vedtak. Selv om bestemmelsen definerer hvilke saker som skal behandles av årsmøtet, hindrer ikke det at årsmøtet (med 2/3 flertall), delegerer oppgavene med fastsettelse av f.eks. kontingent og budsjett til styret. Valg og regnskap er det bare årsmøtet som kan behandle.

§ 2-11

Ombud velges av skytterlaget med basis i antallet aktive skyttere (30-skuddsskyttere) slik: Skytterlag med inntil 50 aktive skyttere velger to ombud, 51-100 velger fire, 101-250 velger fem, 251-500 velger seks, 501 og flere velger sju.

Kommentar
Ombud skal velges av årsmøtet, jfr. § 2?6, bokstav e.

Foranledningen var som følger: En person som var tilstede på Årsmøtet oppdaget i etterkant at ombud ikke ble valgt på møtet. Han kontaktet umiddelbart lagets leder som vedkjente "forglemmelsen". Denne personen ble da forespurt om han kunne representere laget siden han likevel skulle dit. Han aksepterte tilbudet og ble forespeilet at også andre sannsynligvis kom til å møte. Totalt tre medlemmer fra laget var tilstede ved åpningen av Ombudsmøtet. Da leder bekjentgjorde for protokollen hvem som møtte som ombud fra laget, ble ikke han som hadde bemerket mangelen etter Årsmøtet nevnt. Dette til tross for at laget kunne møte med 4 ombud ifølge reglementet. Laget fikk derved kun 2 ombud. Det er også helt på det rene at vedkommende medlem, som ble vingeklippet fra stemmerett, har vært kritisk til behandlingen av 5,56-saken.

Etter hvert som årsmøter og ombudsmøter er avholdt rundt omkring, vil det være av interesse for undertegnede å høre fra andre medlemmer i lag som har opplevd saker som ikke er i tråd med reglementet.

Av Chris Overgaard Sverkmo

covergaard@icloud.com

Konkurranse under press

Dess større konkurranse desto større press. Alle som har skutt endel konkurranser har vel opplevd å kjenne konkurransenerver. De aller fleste skyttere er "livredd" for å få "skjelven", mens toppskytterne ofte bruker presset til nettopp å dra fordeler. Fordeler som ofte gjør en istand til å stå helt på toppen av pallen når finalen er over.

Jeg skal ta for meg tre hovedpunkt omkring det å konkurrere under press. Man kan gå ut fra at alle føler konkurransepress som mere eller mindre ubehagelig. Det er ofte lett å se virkningen av press på de fleste skyttere. Noen ser imidlertid ut til å takle dette presset langt bedre. Man hører ofte sagt at den og den "ikke har nerver" eller "har nerver av stål". Begge uttrykkene er nok en påstand uten realitet. Hva er så hemmeligheten?

Første bud er å ha opparbeidet seg et mentalt system. Altså en mental tankeprosess både forran og under konkurransen. Alt ned til gjennomføring i den minste detalj. For hvert eneste skudd du skal avfyre. Jeg har tidligere skrevet endel omkring emnet mental prosess. Dette er noe hver enkelt må legge ned arbeide på hvis man har abisjoner om å nå toppen. Det finnes en rekke hjelpemidler i form av kurs og bøker om emnet. Grunnprinsippene i en mental prosess er stort sett den samme for omtrent alt men kan drive med innen sport. Man spesialiserer det imidlertid til den sporten man ønsker å utøve.

Andre bud er at man konsentrerer seg om prosessen for hvert enkelt skudd. Forran og under sikteperioden, under avspennings og avfyringsperioden og etter avfyringen av skudd. Samme leksa forran neste skudd. Tenk; "dette blir bra"! Stol på din egen holding av geværet og legg jevnt press på avtrekkeren til skuddet går. Ikke nøl på avtrekkeren. Bestemt gjennomføring er konge.

Tredje bud er å takle det faktum at du har mange øyne rettet mot deg under en finale. Ikke la dette begrense deg. Stol på deg selv og ikke bli nølende. Bare gjør det beste du kan. Det er godt nok. Tenk på at det er mange som følger med deg. Gi dem en oppvisning på hvordan dette skal gjøres. Og hvis du ikke oppnådde det du hadde satt deg i hodet - hva så? "So be it!" - det kommer nye muligheter.

 

Av Chris Overgaard Sverkmo

covergaard(æ)icloud.com

 

Ja takk - begge deler

Under LS på Lesja i sommer ble jeg invitert til å komme å skyte NM NSF på Elverum. Jeg er som kjent en stor tilhenger av å innføre 5,56 mm patronen i DSF og såg her en gyllen mulighet til å prøve en annen form for presisjonsskyting. På Elverum fikk jeg bekreftet at jeg liker denne variasjon. Ja takk - begge deler!

Nå siste søndag tok jeg turen til Meråker for å skyte 50m 60 skudd liggende med .22LR. Siden NM på Elverum har jeg skaffet meg et klassisk .22 Walther KK Match-gevær, som jeg besluttet å bruke. Jag var nok litt i tvil om valget, men jeg gjennomførte planen. Det lette avtrekket var en av årsakene til tvilen. Det er himmelvid forskjell på Saueravtrekket og dette matchavtrekket - mildt sagt. En annen bekymring var at jeg kun hadde originaldioptret til Waltheren og jeg får ikke brukt brilleglasset mitt på dette. Siden LS 2007 har jeg brukt brilleglasset festet til irisblenderen på Sauerdiopteret. Jeg hadde nok heller ikke en riktig bra matchreim. Den hadde nemlig kommet på avveie. Jeg kanibaliserte en gammel DFS lærreim til formålet. Jeg er nok ikke særlig redd for å dumme meg ut for dette var utgangspunktet mitt. "So be it"!

Skyteingen gikk temmelig brukbart i begynnelsen - det vil si på prøveskuddne. Som kanskje ikke alle vet så skyter vi ubegrenset antall prøveskudd i tidsperioden før serien begynner. Jeg skjøt vel nermere 30. Noen 9ere men de fleste gode tiere. Jeg var godt fornøyd. Det skulle imidlertid vise seg at øynene mine nok ikke var forberedt på denne uvante belastningen. Det gikk fort nedover. I tillegg glemte jeg i matchens hete at diopteret på Waltheren er helt omvendt av Saueren. Jeg begyne å justere for mine dårlige 9ere og 8ere. Det ble bare verre og verre. Jeg kom helt ut i 5ere og 6ere før det demret for meg at jeg justeret diopteret feil vei - både høyde og side. Mot slutten av matchen var jeg igjenn innom 10eren, men da var jo det hele omtrent over for min del. Sluttsummen på monitoren viste 546. Temmelig langt unna min egen pers.

Hjemme igjen visse jeg at jeg måtte gjøre noe hvis jeg skulle fortsette med dette. Jeg kunne selvfølgelig sette bort Waltheren og bruke Saueren også til dette formålet. Men jeg syntes ikke det var noen tilfredstillende løsning. Jeg tok for meg Buskdioptertet til Saueren og filte ut endel metall fra sporet slik at den passer på Waltheren. Det var ikke store justeringen som skulle til før diopteret smatt på plass. Bingo! Nå hadde jeg både irisblender og brilleglasset på plass på Waltheren. Og diopteret passer forsatt på Saueren. Testskytingen gikk veldig bra. Jeg kommer nok til å forhøye forsiktet med et par mm, men det er neste skritt på veien. Det jeg imidlertid merket meg er at finkneppene på Sauerdiopteret på langt nær er så nøyaktig som originaldiopertet på Walteren. Det får jeg vel i mangfoldets navn akseptere så lenge.

Tidligere i høst skaffet jeg meg også et Border 6mm BR-løp til Saueren for NSF-skyting på 200/300m. Dette løpet har jeg ikke selv fått testet ut enda. Testskytingen foretatt av produsent i en Sauer var imidlertid imonerende.

Jeg kan nå anse meg som aktiv skytter i begge skytterorganisasjonene - DFS og NSF. Nå kan jeg velge og vrake hva jeg har lyst til etter hvert. Det er vel heller ikke mye tvil om at NSF-skyting er en kjempemessig trening for å oppnå bedre resultater i DFS konkurranser. I NSF skytinga slipper du ikke unna med å gjøre alt nesten riktig. Det må være full fokus på oppgaven hele veien. Jeg er overbevist om at de fleste DFS skyttere ville hatt stort utbytte av å prøve den mere utfordrende skytinga i NSF. Det er nok ingen tilfeldighet at en treffer svært mange av toppskytterne i DFS også på NSF konkurransene.

 

Av Chris Overgaard Sverkmo

covergaard(æ)icloud.com

 

Ta ansvar

Samlagenes ombudsmøter står nå for tur utover høsten. Som de fleste er kjent med så er dette samlagene i DFS's årsmøter. For å legge veien videre innen hvert samlag, er det viktig at alle som blir kallt på, i forbindelse med verv, å ta ansvar. Det er tilsvarende viktig at medlemmer møter opp og tar ansvar for utvelgelsen av sin ledelse. Uten god ledelse er ingen organisasjoner særlig livskraftige.

Det er en kjent sak at stort sett alle som driver organisasjonsaktiviteter ofte har problemer med å fylle de forskjellige verv innen styre og stell. I min egen tid som medlem av forskjellige lag og foreninger, har jeg, spesiellt de senere årene, merket at det etter hvert har blitt vanskeligere å få folk til å engasjere seg. Folk vil gjerne være medlem, men er ofte ikke villig til å påta seg noe ansvar for å drive laget. I grunnen er dette tross alt ikke vanskelig å forstå. Som ansvarlig blir man ofte sittende igjen med alle arbeidsoppgavene for å få utført de forskjellige aktiviteter. Dette vil uten tvil blant annet gå utover de demokratiske prosessene. Vi har jo tydelige erfaringer fra dette i DFS.

For nok en gang å ta fram en av de aller mest omtalte sakene innen DFS de senere årene, så har vi prosessen omkring å tillate innføringen av en ny patron. Det dreier seg selvfølgelig om innføringen av 5,56x45 NATO. Jeg vet jeg står på trygg grunn når jeg avfeier at prosessen frem mot den endelige avstemningen på Skyttertinget i år, langt fra var noen demokratisk prosess. Noe det ofte blir henvist til. Mange samlag hoppet simpelthen bukk over kontakten med medlemsmassen i skytterlagene. Medlemmene fikk i disse tilfellene ikke anledning til å uttrykke siene synspunkter. Hvor stor denne prosentenandelen egentlig var finnes det ikke noen oversikt over. Men jeg kan med sikkerhet si at den var betydelig. Dette ifølge de mange kontakter jeg har hatt. De kreftene som var imot innføringen har tydelig ønsket å legge lokk på saka. Det tror jeg er umulig - fremtiden tatt i betaktning.

For å renske opp i denne situasjonen, så vil jeg tro at som en begynnelse, vil årets ombudsmøter være en passende anlednig. Alle de som føler seg overkjørt i prosessen omkring innføring av patronen, bør få lagt dette frem og diskutert på ombudsmøtet. Delegater til ombudsmøtene blir etter hvert valgt på skytterlagenes årsmøter. På skytterlagenes årsmøter kan man også legge frem saker som man ønsker å ta opp på de forskjellige ombudsmøtene. Dette bør da meldes inn til samlagsstyrene i god tid før ombudsmøtet. Moralen blir da: Møt opp og ta ansvar for fremtiden - ikke sutre og beklage i ettertid.

På Facebook har vi en gruppe på godt over 800 personer som støtter innføringen av 5,56x45 NATO som tillatt patron i DFS. Har du interesse i denne saken så stikk gjerne innom og støtt gruppa.

Av Chris Overgaard Sverkmo

covergaard(æ)icloud.com

 

Treningsdagbok eller Treningsjournal

Jeg har tidligere vært inne på temaet om å repitere og skrive ned alt du gjør riktig i både treningssituasjoner og også konkurransesituasjoner. Her skiller jeg ut meg fra hva skyttere flest kaller en Treningsdagbok. Jeg liker i stedet å bruke begrepet Treningsjournal. Hva er forskjellen?

På norsk har vi egentlig ikke noe skille mellom de to begrepene. I endel andre språk, som for eksempel engelsk, finnes det nyanser. Dette er noe som jeg ofte forholder meg til når norsken ikke lenger strekker til. En dagbok (diary) er en bok man skriver ned daglige hendelser av enhvær personlig art. Tanker ord og gjerninger. Altså strort sett alt som hender under en økt. En journal derimot er en bok hvor man tar for seg et nærmere bestemt subjekt - det som spesifikt ligger til grunn for å skrive journalen. I skyttersammenheng vi dette si å skrive ned det som hender når man gjør forskjellige ting. En Treningsjournal inneholder også en Treningsdagbok. Alså kan man si at en journal i denne sammenheng er et utvidet dagbok. Her er det ytterst viktig å få med seg alt som er positivt. Ingen vits i å legge en demper på de positive følelsene. Skriv de ned og ta de med deg fremover i utviklingen. Man skal selvfølgelig også ta med seg det som ikke er så positivt. Men, her må man bruke en form som konstanterer at opplevelsen ikke var positiv. Bruk ord og begrep som fastslår at man ikke skal forstette i dette sporet men prøve å se/finne andre løsninger.

Personlig bruker jeg en journal som er på engelsk og heter "Performance Journal". Den er forøvrig utarbeidet av Lanny Bassham og er å få kjøpt gjennom hans organisasjon - Mental Management University Jeg har ikke funnet noe tilsvarende på norsk. Det er selvfølgeløig mulig at noe tilsvarende finnes på norsk, selv om ikke jeg har oppdaget det. Så hvordan gjennomfører vi i praksis alt dette? Det første man gjør er å sette opp en treningsplan - skriftlig. Man bør også ha en konkurranseplan innarbeidet og som samsvarer med treningsplanen. Det vil si at man planlegger de stevnene man vil skyte og treninga i forhold til viktigheten av de forskjellige stevnene. Bruk terminlista til dette. Når man har dette i boks så er det tid for Treningsjournalen. Det er seks viktige punkt i en slik journal.

1. Din tidsplan

2. Din dagbok

3. Dine løsningsanalyser

4. Dine suksessanalyser

5. Dine daglige delmål og langsiktige mål

6. En liste over ofte brukte adresser og telefonnumre

Jeg regner med at de fleste punktene er greit forståelig så jeg skal kun ta med meg de tre viktigte. Dine løsningsanalyser, dine suksessanalyser og ikke minst dine daglige delmål og langsiktige mål.

"Løsningsanalyser" gir deg en mulighet til å skrive ned løsninger på forskjellige utfordinger du har funnet i løpet av treningsperioden eller konkurransen. Hvis du sliter med en utfordring som du ikke forløbig har løsningen på så skriver du ganske enkelt: "Jeg leter etter løsningen på..." for så å skrive ned den utfordringen du har funnet. I denne delen skriver du også ned alt du har lært under perioden.

I "Suksessanalysen" skriver du ned allt og enhver ting som du føler du utførte godt i løpet av perioden. Når du gjør dette øker du sannsynligheten for at du vill repitere det ved neste anledning. Setter du for eksempel en personlig rekord, så vær nøye med å å skriv ned hele godfølelsen. Da vil på en måte journalen tvinge deg inn i en positiv tanke omkring sporten.

"Dine daglige delmål og langsiktige mål". Kanskje den aller viktigste i hele journalen. Skriv ned et mål du har tenkt å oppnå. Skriv det ned slik at du omtaler det som du allerede har oppnådd målet. Her er noen eksempler: "Jeg skyter ofte over 245 på 25-skudden". "Jeg er blant de beste skytterne i landet". "Jeg er på Kongelaget under LS i ...". Både delmål og langsiktige mål må være noe du ikke enda er i stand til å oppnå. Hver gang du skriver ned dine mål så er du et skritt nærmere å oppnå dem.

 


Slik ser omslaget ut på Treningsjournalen jeg bruker.

 
Slik er den på innsiden

 

Av Chris Overgaard Sverkmo

 

Etter elgjakta

For mitt vedkommende så er elgjakta over for denne gangen. Da blir det tid til å følge opp bloggen igjen. Den har som kjent lagt nede uten innlegg siden 25. september. Jeg har fått flere anmodninger om å skrive om forskjellige tema. Det som ligger nærmest er en artikkel omkring det å føre skytterdagbok. Og selvfølgelig kommer det etter hvert litt mere omkring min kjernesak; 5,56x45 NATO

Det er kanskje noen som har interesse av å høre hvorden det utfoldet seg under elgjakta. Været var enkelt og greit - ufyselig det meste av tiden. Tildels sterk vind fra vest og sørlig retning. Vi liker østlig værtyper på jaktvaldet jeg deltar på. Ja og så ikke å forglemme regn - mye regn. Både elv og bekker med mye vaten. En elgku jeg skjøt greidde å komme seg på elva og endte nok sine dager der. Vi fikk ikke tak i den. Høstmat for Draugen regner jeg med. Vi skjøt også en okse som gjorde samme kunstgrepet - å stupe seg på elva. Denne greidde vi etter heroisk insats fra en av jegerne, skytteren, å få berget. Han hoppet også i elva og berget det døde dyret. Han innrømmet etterpå at det var både kaldt og en smule risikabel opptreden.

En ting kan jeg fastslå; skytemessig er det mye billigere å gå på elgjakt enn å skyte banestevner. Jeg brukte tilsammen 2 skudd på 2 dyr i hele perioden. Det var riktignok en annen jeger på laget som måtte avfyre 2 ekstra skudd på det ene dyret mitt, da "ankeret" jeg sendte avgårde ikke fikk "feste" slik at dyret lå stille. Jeg er svært fornøyd med at jakta er over for denne gangen og ser frem til å begynne innendørssesongen om ca 3 uker. Den er planlagt i de fleste detaljer for mitt vedkommende. Jeg vet når og hvor helt frem til jul. Dette er noe jeg vil anbefale andre skyttere også. Gå inn på stevneoversikten på DFS og bestem hvilke stevner som er aktuelle for hver især. Legg stevnene inn på kalenderen. Da vet man hva som skal skje. Man kan da også legge opp treningen mot forskjellige stevner.Min trofaste elghund Luka, vokter over elgen som ble berget fra elva. Ikke den vakreste krona jeg har sett, men den gikk glatt inn i historeien...

Ettertanker med 5,56x45 i vannskorpa

Det er nå omkring 7 uker siden Skyttertinget nedstemte innføringen av 5,56. I forkant av denne avstemmingen brukte avtroppet president endel tid på å formane om respekt for det vedtak som ville bli gjort. Det var temmelig stive ord når man ser tilbake på den udemokratiske, for ikke å si håpløse argumentasjon, som fant sted i oppkjøringen av saken før Skyttertinget. I ettertid er det også kommet på plass etiske retningslinjer. Når man leser disse nye reglene, kan en få tanker omkring hvorvidt disse reglene gjelder for alle. Regelverket er vel neppe noe som er kommet i tankene etter Skyttertinget? Det hevdes at administrasjonen og styret har hatt en grundig prosess og at reglene bygger på vedtatte langtidsplan for 2012-2016.

Jeg siterer her de nye etiske reglene.

1. Etiske retningslinjer gjelder for tillitsvalgte, ansatte og medlemmer av Det frivillige Skyttervesen. Høg etisk standard er både et individuelt og et felles ansvar. De etiske retningslinjene skal være en hjelp til å bli bevisst på organisasjonens verdier med sikte på å realisere dem.

2. Det skal utøves respekt for DFS formål og kjerneverdier som er nedfelt i henholdsvis våre grunnregler og DFS Langtidsplan.

3. Ansatte, tillitsvalgte og medlemmer skal vise respekt, forståelse og toleranse overfor hverandre og eksterne samarbeidspartnere. Dette gjelder på alle nivå, og innen/mellom de ulike organisasjonsledd. Virksomheten i DFS skal være etisk og faglig forsvarlig.

4. Alle har et felles ansvar for å ivareta og utvikle en kultur preget av åpenhet og ærlighet. Dette stiller krav til den enkeltes integritet, ærlighet og åpenhet.

5. Ansatte, tillitsvalgte og medlemmer har ansvar for lojalt å overholde de lover, vedtekter, reglementer, arbeidsplikter og gyldige vedtak som gjelder i DFS. Det må også understrekes at lojalitet går begge veier i relasjonen ledelse/ansatte og ansatte/ tillitsvalgte og medlemmer.

6. Det er nulltoleranse i vår organisasjon for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming.

7. DFS foreldrevettregler skal være førende for å sikre at aktiviteten skjer på barnas premisser.

8. Samfunnets bestemmelser om barneidrett og barnerettigheter skal overholdes, og alle instruktører og ledere som har relasjoner direkte til barn skal ha godkjent politiattest.

9. DFS? omdømme og profilbygging skal ivaretas ved at våre nåværende og fremtidige samarbeidspartnere i nødvendig grad skal gjenspeile våre verdier.

10. DFS oppfordrer til en etisk refleksjon der du i forkant avklarer om valgene dine:

 • er forenelig med DFS etiske retningslinjer
 • er i samsvar med Skytterbokas regelverk
 • er rettferdige for de berørte
 • tåler offentlig oppmerksomhet  

Jeg vil spesiellt stille spørsmålstegn ved regel 4 og regel 6. Intergritet, åpenhet og ærlighet i regel 4 og nulltoleranse omkring diskriminering av funksjonshemmede i regel 6. Med min aller beste vilje kan jeg ikke se at dette er felt som er tatt i betraktning i saker som ble drøftet og avgjort like i forkant av at regelverket ble presentert. Jeg vil fremheve at jeg her og nå følger regel 4 omkring den enkeltes krav til integritet, ærlighet og åpenhet.

Jeg har, etter at nedstemmingen av 5,56 i Skyttertinget var et faktum, fått flere henvendelser med spørsmål om 5,56 ombyggingssettet til Sauer 200 STR har blitt satt i produksjon. Ja det har det selvfølgelig siden De Danske Skytteforeninge innførte kalibret omkring 2011. Senere har jeg undersøkt litt om mulig levering av disse ombyggingssettene til 5,56. Det viser seg at man kan kjøpe hele settet i Danmark hos Hunters House A/S til en pris av kr 11900,- DKK. Settet inkluderer løp, sluttstykke og magasinsystem. Settet er noe dyrere enn jeg hadde forutsett, men det kommer helt sikkert av begrensningen i etterspørselen som foreløbig er begrenset til Danmark. Det er kun Sauerløp som er tilgjengelig. Så her er det mulighet for de som ønsker å begynne å trene med 5,56x45 NATO. Det er forøvrig litt uklart for meg om løpene er kammret for 5,56 NATO eller .223 Rem. Jeg ville aller helst sett en kamring etter spesifikasjonene til .223 Wylde. Dette kammret tolererer både 5,56 NATO og .223 Rem med bedre presisjon og er brukt blant annet til langholds BR-skyting.

Når det gjelder innførsel fra Danmark, så kan en leverandør søke om Dansk utførselstillatlse med bakgrunn i innvilget Norsk polititillatelse til å kjøpe våpen. Når leverandøren i Danmark har dette dokumentet i hende kan de sende våpendelene. En skanning sendt på mail er tilfredsstillende. Ved utførsel til Norge trekkes det fra 20% som er dansk moms. Denne skal etter hvert betales til det Norske tollvesen om beløpet overstiger NOK 6000,- og med bakgrunn i minst 24 timers personlig opphold i Danmark. På brukte deler kan ikke moms trekkes fra i Danmark. Kanskje kan man tenke seg å ta flere turer til våre blide naboer i sør.

 

Refleksjoner etter NM i sportsskyting

Etter, for aller første gang, å ha deltatt i en NSF-arrangert skytekonkurranse, sitter jeg igjen med en rekke personlige inntrykk. Som utgangspunkt så valgte jeg å delta i en landsomfattende konkurranse hvor de fleste toppskyttere i Norge deltok - NSF NM 50m og NSF NM 300m. Det er vel unødvendig å nevne at jeg som DFS-skytter stillte med et anseelig handikap på flere områder. Jeg skal komme litt nærmere inn på dette etter hvert.

For min del så deltok jeg i 60 skudd liggende for veteraner både på 50 m og på 300 m. Det vil si at i veteranklassene skytes det kun 40 tellende skudd på 300 m. For de som ikke er kjent med forholdene som skivestørrelse etc, så kan je nevne at 10'eren på 50 m måler 10,4 mm (1,04 cm) i diameter. For å sette det i kjent perspektiv for de flaste så vil det tilsvare en blink med diameter på 20,8 mm (2,08 cm) på 100 m. Altså, omtrent 1 cm mindre enn innertieren på DFS 100 m skiva. Jeg var på forhånd klar over at dette ville bli en skikkelig utfordring med .22 LR Saueren. Men jeg fikk tilgang på den aller beste ammunisjon i kalibret - Eley Tenex. Litt varierende lys- og vindforhold gjorde det ekstra spennende for en "rookie". For ikke å dra dette alt for mye ut i detalj, så kan jeg fastslå, med stor sikkerhet, at her er det temmelig lett å skyte en 8er - for ikke å nevne en 7er. Jeg kom vel noenlunde helskinnet i mål med en sluttsum på omkring 580 poeng. Etter dette kan jeg, uten tanke på moderasjon, fastslå at det vi holder på med i DFS har lite med presisjonsskyting å gjøre - i forhold. Men, med tanke på breddeidretten som DFS står for, så er jo dette helt forståelig. Det må vel nødvendigvis være slik. Men likevel noe å ha i tankene for DFS'ere som vil satse på å nå toppen i DFS-sammenheng. Jeg merket meg også, at minst 75% av alle toppskytterne i forskjellige DFS-klasser var å se på oppropslistene. Det var nok ingen tilfeldighet.

For skytinga på 300 m liggende, hadde jeg fått låne et Sauerløp i 6 mm Norma BR av Hans Bakken. Jeg fikk tilgang til løpet noen uker i forveien og fikk trenet noe hundre skudd. Presisjonen var helt topp, spesiellt etter testing og justering av momentet på skjefteskruene. Jeg fant dette nødvendig selv om det er montert beddeblokk i Saueren min. Det var helt topp forhold på skytebanen da skytingen begynte. Nærmest ingen vind å ta hensyn til og lysforholdene helt perfekt for gode resultater. Med andre ord ingenting å "skylde på". Det som ble det største problemet for meg var Sius-monitoren som var plassert fast i en unaturlig høy posisjon for liggende skyting. Med omkring 25 prøveskudd og 40 tellende skudd i tilsammen 65 minutter ble dette etter hvert en virkelig "nakkeprøve". Dette var noe de langt yngre skytterne også merket. På første dag av konkurransene prøvde de fleste toppskytterne å løsne monitoren fra festet og sette den på gulvet på standplass. De ble imidlertid umiddelbart beordret å sette monitorene tilbake på sin rette plass. Personlig hadde jeg også en utfordring i å se monitoren tydelig, da skjermen var liten og grafikken tilsvarende liten i forhold til det som er vanlig på DFS-baner.

Størrelsen på 10'eren her er den samme som på 200 m DFS - dvs 10 cm diameter. Det betyr at vanskelighetsgraden for å treffe 10'eren er omkring 33% større enn på DFS 200 eller 300 m. Her hadde jeg også valgt et hullkorn som var endel for stort. Jeg hadde ikke tenkt på at dette 6 mm BR-løpet er endel kortere enn det vanlig 6,5 sauerløpet jeg bruker. Jeg prøvde å skifte hullkorn underveis, men da ble det for "trangt" og jeg måtte skifte tilbake da jeg ikke hadde en mellomting tilgjengelig. For å gjøre en lang historie kort så kan jeg vel slå meg til ro med at jeg også her kom fra det med skinnet i behold og uten å dumme meg ut alt for mye. 374 poeng får stå som et tankekors til neste anledning. Her er det god plass for forbedringer og de skal komme etter hvert har jeg bestemt meg for.

Som antydet så blir ikke dette min første og siste NSF-konkurranse. Jeg har nå bestilt mitt eget 6 mm BR-løp. Det har gått opp for meg at bedre presisjonstrening enn dette kan en DFS-skytter ikke få. Jeg vil anbefale alle DFS-skyttere som er interessert i å nå topplaseringer i DFS å ta opp utfordringene som ligger i sportsskytingen. NSF har gjort det veldig lett for DFS-skyttere å delta da regelverket etter hvert har blitt tillempet DFS regelverket. Man kan delta med standard Sauer både på 50 m og på 300 m. På 50 m med .22 LR kaliber er det tillatt å bruke magasin. På 300 m er det imidlertid ikke tillatt å bruke magasin. Tomt magasin i og enkeltskuddsladning. Dette går veldig greit med Saueren. Innformasjon og regelverk finnes her.

Ellers vil jeg berømme Elverum Rifleklubb for et godt arrangert NM.

5,56 Nato versus .223 Rem

Hva er den egentlige forskjellen mellom 5,56x45 Nato og .223 Rem? Da diskusjonen gikk som hardest på sosiale media, fikk jeg det inntrykket at her var det stor mangel på forståelse for spørsmålet.

Jeg har det siste halve året fått en rekke direkte spørsmål, på både mail og telefon, om hva jeg vet om dette. Joda, jeg har ganske god peiling. I realiteten så er disse to patronene identiske. Størrelsen på hylsa er lik. Forskjellen ligger i hvordan kamret er dimensjonert i relasjon til lengden og stigningen inn mot bommene. Og selvfølgelig også med hensyn til ladningens størrelse. Maksimalt trykk for .223 Rem er satt til 55000 PSI av SAAMI. For 5,56 versjonen er maks trykk 60000 PSI av samme SAAMI. Dette ble oppnådd ved å øke lengden på stigningen inn mot bommene for 5,56. En slakkere og lengre stigning m.a.o. Weatherby har brukt tilnærmet samme prinsipp i mange år - en spesiellt lang friflukt. Den lange friflukten kula må bevege seg før den treffer bommene gjør at man kan lade paronen kraftigere og samtidig tåle høyere kammertrykk.

Spørsmålet blir da om det er trygt å avfyre en 5,56x45 patron i et våpen som er merket .223 Rem? Hvor trygt det er kommer selvfølgelig an på kvalitet og konstruksjonen av våpnet. Men en vil få et overtrykk i et .223 Rem kammer i forhold til hva dette våpnet er beregnet for. Derfor må jeg si at det slett ikke er å anbefale - uansett våpen. Trykket kan bli såpass høyt at tennhetta revner og du vil få en stikkflamme bakover som ødelegger sluttstykket rundt tennstifthullet. Røyk vil sive ut gjennom sluttstykket og situasjonen kan da bli litt Dynamitt Harry. Den riktige handlingen er å skyte .223 Rem i våpen merket slik og la 5,56x45 Nato patronen bli forbeholdt våpen som er merket med dette. Det vil også bli langt mere behagelig for nervene - vil jeg tro. Du kan selvfølgelig utmerket godt skyte en .223 Rem patron i et 5,56x45 kammer.Illustrasjonsbilde fra Wikipedia.

Skrevet av Chris Overgaard Sverkmo

Les mer i arkivet » Oktober 2017 » August 2017 » April 2017
hits